4 września 2018
Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską z zakresu tworzyw sztucznych

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu tworzyw sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach: www.pzpts.pl

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2018 r.

Nagroda w konkursie – 5 000 złotych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia 2018r.

Formularz zgłoszenia zajdziecie w Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

  1. jednostronne streszczenie pracy;
  2. potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu magistra wydane przez uczelnię (Sekretariat studiów lub Dziekanat),
  3. 0pinię promotora lub recenzenta i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza na adres:
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
00-727 Warszawa,
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS: tel.603 626 656 ; e-mail :office@tworzywa.org.pl

Wiadomość utworzona: 4 września 2018 19:50, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 4 września 2018 19:53, wykonana przez: Jacek Kocurek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego