4 września 2018
Zostań wolontariuszem Szczytu Klimatycznego COP24!

Urząd Miasta Katowice zaprasza studentów i doktorantów Politechniki Śląskiej, którzy interesują się zagadnieniami dotyczącymi klimatu i ochrony środowiska i chcą stać się częścią międzynaro-dowej społeczności działającej na rzecz naszej wspólnej przyszłości, do dołączenia do grona wolon-tariuszy światowego forum dotyczącego polityki klimatycznej, które już w grudniu odbędzie się w Katowicach.

Szczyt Klimatyczny (COP24) odbędzie się w Katowicach w dniach od 3 do 14 grudnia 2018 roku. Do Katowic przybędzie 30 tysięcy gości z blisko 200 krajów, by obradować w celu wyznaczenia najważ-niejszych kierunków ochrony klimatu. W COP24 wezmą udział reprezentanci rządów i dyplomacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych i naukowcy, aktywiści, przedstawiciele przedsiębiorców i innych grup, zainteresowanych rozwiązaniami dotyczącymi klimatu. Szczegółowe informacje o konferencji na stronie www.cop24.katowice.eu oraz www.cop24.gov.pl.

Osoby zainteresowane udziałem w wolontariacie podczas COP24 powinny wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny pod adresem: http://katowice.eu/Strony/Wolontariat-COP24.aspx, a następnie wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej. Termin i miejsce spotkania zostaną ustalone indywidualnie. Planowany termin rozstrzygnięcia rekrutacji to 15 października.

Koordynatorem współpracy pomiędzy Politechniką Śląską i Urzędem Miasta Katowice w ramach działań związanych ze Szczytem Klimatycznym jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) Politechniki Śląskiej.

Dla osób zainteresowanych udziałem w wolontariacie w siedzibie AIP (ul. Banacha 7) odbędzie się na 10 października br. o godz. 15.00 spotkanie informacyjne z p. Mileną Skupień – Lisgar-ten, Koordynatorką wolontariatu COP24 Urzędu Miasta Katowice.

Wiadomość utworzona: 4 września 2018 19:40, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 4 września 2018 19:42, wykonana przez: Jacek Kocurek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego