21 sierpnia 2018
Oferta na stanowisko doktoranta w ramach projektu NCN

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej poszukuje kandydata na stanowisko:

Doktorant-stypendysta

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, mgr nauk chemicznych;
 • Bardzo dobra ocena końcowa za przebieg studiów magisterskich;
 • Dobra znajomość języka angielskiego, zaliczona przynajmniej na poziomie B1;
 • Brak przeciwwskazań do pracy w laboratorium chemicznym;
 • Znajomość technik analitycznych: UV-Vis, ASA, HPLC, GC, XRF, miareczkowanie, polarymetria, woltamperometria, NMR (1H, 13C, 195Pt, DN), IR, HRMS
 • Znajomość technik laboratoryjnych : ekstrakcja do fazy ciekłej, do fazy stałej Soxhleta, destylacja (w tym próżniowa), krystalizacja, stapianie, mineralizacja, chromatografia kolumnowa, TLC, praca w warunkach bezwodnych i beztlenowych
 • Obsługa programów ChemSketch, ChemDraw, Chem3D, Chimera, Statistica
 • Wiedza z zakresu chemii bioorganicznej, koordynacyjnej, stereochemii oraz stereokontrolowanej syntezy - udokumentowana ocenami co najmniej 4,0 (oceny uzyskane na I i II stopniu studiów)
 • Wiedza z zakresu badania i określania struktury związków chemicznych - udokumentowana ocenami co najmniej 4,0 (oceny uzyskane na I i II stopniu studiów).
 • Umiejętność prezentacji wyników badań i pisania publikacji w języku polskim i angielskim.

Mile widziane:

 • Entuzjazm do pracy naukowej;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Predyspozycje organizacyjne

Opis zadań:

Celem projektu jest opracowanie podstaw procesowych dla realizacji wysoko selektywnych, heterogenicznych reakcji kaskadowych/tandemowych w ciągłym mikroreaktorze monolitycznym oraz reaktorze z wirującym złożem typu SpinChem. W projekcie proponuje się immobilizację sekwencyjną lub współunieruchomienie enzymu i kompleksu lub nanocząstek metalu w matrycy sfunkcjonalizowanego nośnika krzemionkowego o 3D hierarchicznej strukturze porów. Badania koncentrować się będą na opracowaniu metodologii funkcjonalizacji nośników, celem opracowania optymalnej koncepcji i metody immobilizacji wybranego enzymu (lipazy), kompleksu metalu (rutenu) i nanocząstek metalu (palladu), pod kątem zastosowań w procesie dynamicznego kinetycznego rozdziału (DKR) mieszanin racemicznych pierwszorzędowych amin.

Stypendium NCN (2000 złotych/miesiąc), bez zatrudnienia w jednostce, wypłacane przez 24 miesiące.

Dodatkowe informacje/Wymagane dokumenty:

 • życiorys ze zdjęciem (CV);
 • ankieta personalna;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia albo równoważnych (lub poświadczenie z uczelni o wyznaczonym terminie obrony pracy magisterskiej);
 • informacja o przebiegu studiów z podaną średnią ocen studiów magisterskich (kończący studia w bieżącym roku) oraz informacja o dotychczasowej pracy (jeżeli kandydat pracował lub pracuje);
 • 1-stronicowe streszczenie pracy magisterskiej w języku angielskim, posiadane certyfikaty znajomości języka angielskiego;
 • opinia poprzedniego opiekuna naukowego (np. promotora pracy magisterskiej) lub opinia z miejsca pracy.

Aplikacje prosimy składać do 05.09.2018 r.

Osoba do kontaktu:

Dr hab. inż. Nikodem Kuźnik (nikodem.kuznik@polsl.pl)

Dr hab. inż. Katarzyna Szymańska (katarzyna.szymanska@polsl.pl)

Wiadomość utworzona: 21 sierpnia 2018 11:07, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 21 sierpnia 2018 11:10, wykonana przez: Jacek Kocurek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego