19 grudnia 2017
Zmarła dr Izabela Glińska

Zmarła dr inż. Izabela Glińska emerytowany adiunkt w Katedrze, a po roku 1971, w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej. Dr inż. Izabela Glińska urodziła się w Łodzi. Młodość związała z Wilnem, które jednak po II wojnie światowej zmuszona była opuścić. W 1946 roku podjęła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które ukończyła w 1951 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera chemii specjalności technologia organiczna. Całe późniejsze życie zawodowe poświęciła pracy nauczycielskiej. W 1953 roku podjęła pracę nauczyciela chemii w Technikum Browarniczym w Tychach. W 1964 roku dr hab. inż. Marian Starczewski, ówczesny docent na Wydziale Chemicznym, z którym studiowała, zaproponował Jej pracę asystenta w tworzonej przez siebie Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Rozpoczęła ją w październiku 1964 roku. Prowadziła zajęcia ze studentami i prace dyplomowe z zakresu chemii krzemianów i korozji materiałów budowlanych, była również współorganizatorem Katedry. W 1969 roku, w wyniku reorganizacji uczelni, po połączeniu Katedry z czterema innymi katedrami z Wydziału Chemicznego, rozpoczęła pracę w Zakładzie Chemii i Technologii Materiałów Budowlanych w Katedrze, a od 1971 roku, Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej, kierowanym przez prof. Mariana Starczewskiego. W 1972 roku obroniła pracę doktorską pt. „Technologia produkcji ceramicznych wyrobów kwasoodpornych opartych na andezycie i bazalcie jako materiałach schudzających”. Uzyskała tytuł doktora nauk technicznych i objęła stanowisko adiunkta. Specjalizowała się, wykonując badania i ekspertyzy dla przemysłu i budownictwa, w chemii krzemianów, technologii ceramiki kwasoodpornej i korozji materiałów budowlanych. Z tego zakresu prowadziła wykłady, ćwiczenia i prace dyplomowe dla studentów Wydziału Chemicznego, Wydziału Budownictwa oraz studiów podyplomowych na tych Wydziałach. Była oddana pracy dydaktycznej, wielce lubiana, cieszyła się uznaniem wśród studentów i współpracowników. Jest niezapomnianym przez wiele pokoleń absolwentów pedagogiem i wychowawcą.

W 1987 roku przeszła na emeryturę, lecz prowadziła dalej wykłady do końca 1991 roku. Zmarła w kwietniu 2017 roku, w wieku 90. lat, spoczęła na cmentarzu we Wrocławiu

Dr inż. Izabela Glińska była człowiekiem prawym i szlachetnym, bardzo uczynnym i skromnym, wielkiej pracowitości i życzliwości dla współpracowników i studentów, o dużym talencie dydaktycznym oraz rozległej wiedzy.

Wiadomość utworzona: 19 grudnia 2017 19:42, autor: Jacek Kocurek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego