27 kwietnia 2016
Ogłoszenie o zapisach na dypolmy magisterskie

Od 27 kwietnia zostaną wywieszone w gablotach oraz na stronach internetowych katedr propozycje tematów prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia.
W okresie od 4 do 10 maja studenci zapisują się na tematy w sekretariatach katedr. Studenci studiów niestacjonarnych mogą zrobić to mailowo.
Studenci, którzy wybiorą tematy w innych katedrach niż ich macierzysta katedra powinni uzyskać pisemną zgodę obu kierowników katedr na realizację dyplomu w wybranej katedrze. O decyzji powinny być poinformowane sekretariaty obu katedr.
Ostateczną decyzję o przydzieleniu tematów podejmują kierownicy katedr w terminie do 16 maja 2016 r. Decyzję przekazują studentom w formie pisemnej oraz umieszczają na tablicy ogłoszeń katedr i przekazują w formie pisemnej dziekanowi.

Komunikat zawiera załącznikiOgłoszenie z dn. 20160425 w sprawie zapisów na dyplomy_2016_2017.pdf

Wiadomość utworzona: 25 kwietnia 2016 08:19, autor: Jacek Kocurek
Ostatnia modyfikacja: 27 kwietnia 2016 11:32, wykonana przez: Jacek Kocurek
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego