3 lipca 2015
Dodatkowy nabór wniosków na erasmusową wymianę akademicką (studenci, doktoranci, pracownicy) z krajami spoza UE

Szanowni Państwo,
 
Z uwagi na niewykorzystanie w pierwszym (marcowym) naborze* środków w kopertach budżetowych dla regionów:
·        1 (Bałkany Zachodnie: Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania, Kosovo),
·        3 (Południe Basenu Morza Śródziemnego),
·        10 (Afryka Południowa).
została ogłoszona II runda składania wniosków na mobilność z krajami programu (KA107) objętymi wyżej wymienionymi regionami geograficznymi.
Ostateczny termin składania wniosków: 24/09/2015 12:00 CET).
Czas trwania projektu (tylko 16 miesięcy), termin rozpoczęcia działań (1 lutego 2016 roku).
 
Zamierzamy złożyć wniosek aplikacyjny w ww. konkursie. Do optymalnego wykorzystania tej możliwości potrzebna będzie Państwa pomoc: jeśli macie Państwo kontakty z uczelniami partnerskimi w z ww. regionów** możliwe do wykorzystania z korzyścią dla obu stron, proszę o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie jej na nasz adres (RW4@polsl.pl) najdalej do 4 września br.
 
W razie pytań proszę o kontakt.
 
Pozdrawiam,
Joanna Mrowiec-Denkowska
Kierownik RW4
 
*) do chwili obecnej uczelniom polskim podano jedynie wstępne wyniki I rundy konkursu wniosków KA107 z marca br., stosunkowo pomyślne dla naszej Uczelni (aplikowaliśmy o dofinansowanie wymiany akademickiej z 44 uczelniami z 18 krajów). Nadal czekamy na dalsze szczegóły dot. przyznanego dofinansowania i zasad kontraktu.
 
**) w zw. z obecną sytuacją geopolityczną, nie zalecamy rozważania w tym konkursie udziału umów mobilnościowych z uczelniami z krajami Afryki Północnej – potencjalna możliwość realizacji takich umów w praktyce jest obecnie wielce wątpliwa

Komunikat zawiera załącznikiE+KA1 kraje partnerskie_ankieta-deklaracja wydziału.docx

Wiadomość utworzona: 3 lipca 2015 09:02, autor: Łukasz Kurowski
Ostatnia modyfikacja: 3 lipca 2015 09:03, wykonana przez: Łukasz Kurowski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego