26 czerwca 2015
Ogłoszenie o aneksach

Gliwice, 2015-06-26

 

O G Ł O S Z E N I E

Studenci Wydziału Chemicznego proszeni są o pilne zgłoszenie się w Dziekanacie celem podpisania Aneksu do Umowy o warunkach odpłatności za studia.

W myśl przepisów obowiązującej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym  oraz Regulaminu Studiów Politechniki Śląskiej, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku niepodpisania przez studenta aneksu do umowy o warunkach odpłatności za studia.

Wiadomość utworzona: 26 czerwca 2015 09:07, autor: Łukasz Kurowski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego