9 kwietnia 2015
Jubileusz 70-lecia Wydziału Chemicznego

Informuję, że w dniu 27 maja 2015r odbędą się uroczyste obchody z okazji Jubileuszu 70-lecia Wydziału Chemicznego, na które zaproszeni są obecni i emerytowani pracownicy Wydziału, absolwenci, aktualni studenci a także goście honorowi.

W związku z zaplanowanymi obchodami proszę Kierowników Katedr o przesłanie do Dziekanatu w terminie do 20.04.2015r pisemnej listy z wykazem osób, które pragną zaprosić na uroczyste obchody z okazji 70-lecia Wydziału Chemicznego. Na przekazanych listach proszę dołączyć adresy do korespondencji (ewentualnie adresy e-mail) do zaproszonych osób (w tym do emerytowanych pracowników).

Jednocześnie proszę o wystawienie w sekretariatach Katedr list, na których chęć uczestnictwa w w/w obchodach będą mogli zadeklarować pracownicy poszczególnych Katedr. Listy z nazwiskami pracowników, którzy zadeklarowali swój udział w obchodach powinny być przekazane do Dziekanatu w terminie do 30.04.2015r.

Jednocześnie przesyłam ramowy program obchodów:

10.00 - Rozpoczęcie obchodów jubileuszu oraz uroczyste otwarte posiedzenie Rady Wydziału w Auli numer 1 w budynku Czerwonej Chemii

12.00 - 15.00 -  poczęstunek na świeżym powietrzu

15.00 - 17.00 – przejście do Katedr i spotkania w podgrupach

18.00 – Koncert na Schodach

 

Wiadomość utworzona: 9 kwietnia 2015 08:40, autor: Łukasz Kurowski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego