24 lutego 2014
Profesor Alan Roy Katritzky nie żyje

Profesor Alan Roy Katritzky nie żyje

W dniu 10 lutego 2014 r. zmarł w Gainesville (Florida, USA) profesor Alan Roy Katritzky, wybitny chemik organik, profesor University of East Anglia (1963-1980), Kenan profesor University of Florida (1980-2014), autor  ponad 2170 publikacji głównie z zakresu syntezy organicznej, chemii związków heterocyklicznych oraz metod ilościowego korelowania struktury i właściwości związków chemicznych (QSPR), edytor licznych prestiżowych wydawnictw naukowych, honorowany 14-krotnie doktoratami honoris causa, nauczyciel
i wychowawca kilku pokoleń chemików organików z całego świata. Staże podoktorskie pod jego kierunkiem odbywali prof. Jerzy Suwiński (1973-1974) oraz prof. Roman Mazurkiewicz (1992-1993) z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, a ich współpraca z prof. A. R. Katritzkim była kontynuowana niemal do ostatnich dni Jego życia. Profesor Alan R. Katritzky pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci jako wybitny naukowiec
i wspaniały człowiek.

Wspólne prace i przedsięwzięcia wydawnicze

pracowników Wydziału z Profesorem Alanem R. Katritzkim:

1. N,N-Linked Bi(Heteroaryls): A. R. Katritzky and J. Suwiński, Tetrahedron Letters, 47, 4123              (1974).

2. Reactions of Pyridinium and Sulphonium Ylids with Pyrylium Salts: A. R. Katritzky,  S. Q.               A. Rizvi and J. Suwiński, J. Chem. Soc., Perkin T. I., 1975,2 489.

3. Reactions of Pyrylium Salts with Pyridinium and Sulphonium Ylids:  A. R. Katritzky, S. Q.               A. Rizvi and J. Suwiński, Heterocycles, 3, 379 (1975).

4. The Synthesis of N,N-Linked Bi(Heteroaryls): A. R. Katritzky and J. Suwiński,
                Tetrahedron, 31, 1549 (1975).

5. A Convenient Two-pot Conversion of Aldehydes to sec-Alkyl Primary Amines: Reactions a-(Benzotriazol-1-yl)alkyliminophosphoranes with Organocerium (III) or Grignard   Reagents, A. R. Katritzky, R. Mazurkiewicz, Ch.V. Stevens, M. F. Gordeev, P. J. Steel,               Synth. Commun., 24 (20), 2955, (1994).

6. A New and Safe Approach to N-Vinyliminophosphoranes: A. R. Katritzky, R.         Mazurkiewicz, Ch. V. Stevens, M. F. Gordeev; J. Org. Chem., 59, 2740, (1994).

7. Functions Containing Halogens and Any Other Elements, J. Suwiński and K. Walczak,       Chapter 6.02 in Comprehensive Organic Functional Group Transformations II,     COFGT-II; ed: A. R. Katritzky, FRS and R. J. K. Taylor; Elsevier 2004, p. 398-465

8. 1,3,4-Oxadiazoles; J. Suwiński, W. Szczepankiewicz,. In Comprehensive Heterocyclic         Chemistry III, Ed. AR Katritzky, CA Ramsden, EFV Scriven and RJK Taylor, Eds.;                Elsevier: Oxford, 2008; Vol. 5, pp 397 – 466.

9.a-Amidoalkylating Agents: Structure, Synthesis, Reactivity and Application,

                R. Mazurkiewicz, A. Październiok-Holewa, J. Adamek and K. Zielińska, in Advances              in Heterocyclic Chemistry, Ed. A.R. Katritzky, Elsevier, Amsterdam 2014, 111,       Charter two, 43-94.

Prof. dr hab. inż. Roman Mazurkiewicz

Prof. dr hab. inż. Jerzy Suwiński

Wiadomość utworzona: 24 lutego 2014 11:29, autor: Łukasz Kurowski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego