9 października 2013
KONKURS!!

Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

oraz

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników

Przemysłu Chemicznego w Gliwicach

 

ogłaszają

 

XXIII KONKURS

 

na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny chemii posiadającą możliwość praktycznego wykorzystania w przemyśle

 

WARUNKI KONKURSU:                                                                               
-  praca powinna być wykonana w roku akademickim 2012/2013     

i uzyskać ocenę bardzo dobrą,

-  jeden egzemplarz pracy wraz z: „Kartą zgłoszenia”*/, opiniami

promotora i recenzenta, podkreślającymi praktyczne

znaczenie pracy, w tym szczególnie dla przemysłu oraz     

„Opinią o pracy dyplomowej" promotora lub recenzenta

przygotowaną na obronę pracy na Wydziale, należy złożyć w

sekretariacie Katedry Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i

Elektrochemii przy ul. B. Krzywoustego 6 lub bezpośrednio u

dr inż. Teresy Buczek w tej Katedrze do 15.11.2013 roku,                          

-  uprawnieni do zgłaszania prac do Konkursu są promotorzy oraz

kierownicy tych jednostek, w których prace zostały wykonane,                            

-  rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13.12.2013 roku,

-  laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne.

 

*http://www.polsl.pl/Wydzialy/RCh/Documents/Karta%20zgłoszeniowa%20-%20konkurs.doc

 

Wiadomość utworzona: 9 października 2013 19:28, autor: Łukasz Kurowski
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Chemicznego