Historia Wydziału Budownictwa jest zarazem historią studiów technicznych kierunku Budownictwo, prowadzonych na Politechnice Śląskiej od początku działalności Uczelni. Studia budowlane, podobnie jak studia w zakresie trzech innych kierunków: mechaniki, elektrotechniki oraz chemii, zostały uruchomione z chwilą kreowania Politechniki Śląskiej. Pierwsza ich formą organizacyjną był Wydział Inżynieryjno-budowlany, powołany 24 maja 1945 roku tym samym dekretem Prezydium Krajowej Rady Narodowej co macierzysta Uczelnia – Politechnika Śląska.

Oficjalne obchody Jubileuszu 70-lecia Politechniki Śląskiej miały miejsce w dniach 21 i 22 maja 2015 roku. Natomiast kulminacyjnym elementem obchodów 70-lecie Wydziału Budownictwa była Konferencja pt. „70 lat Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej na tle rozwoju inżynierii budowlanej”, która odbyła się 4 listopada 2015 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej.

Informację o Konferencji można znaleźć w Biuletynie Politechniki Śląskiej – ( czytaj )

Patronat Honorowy nad Konferencją objął JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik.

Errata do „Księgi jubileuszowej - 70 lat Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej na tle rozwoju inżynierii budowlanej” – ( czytaj )

1) fragment z wprowadzenia „Historia Wydziału Budownictwa” Wojciech Sitko, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 1995

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Witamy