Otwarte Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
im. prof. Mariana Paleja

 

 

Data

Nazwa

Tematyka

 

06.04.2011

Seminarium 114

·         Andrzej Kania „Co z tą dydaktyką?

09.12.2009

Seminarium 113

·         Elżbieta Spernol, Stanisław Sulwiński, Krzysztof Tytkowski „Krzywe cykloidalne – historia i aplikacje komputerowe

15.03.2006

Seminarium 108

·         Witold Szymański „Anamorfozy jako perspektywa zniekształcona w kontekście odbić sferycznych oraz zagadnienia iluzji w sztuce ostatnich pięciu stuleci

20.04.2005

Seminarium 107

·         Danuta Bombik „Geometryczne aspekty i zastosowanie rzutu zdegenerowanego

02.04.2003

Seminarium 106

·         Edwin Koźniewski „Geometria dachów z punktu widzenia teorii grafów

31.01.2001

Seminarium 105

·         Krzysztof Słota „Zastosowanie geometrii inżynierskiej w aerologii górniczej

29.11.2000

Seminarium 104 

·         Stanisław Ochoński „O pewnym przekształceniu płaszczyzny

31.05.2000

Seminarium 103

·         Anna Błach „O pewnym sposobie określania grubości powłok budowli obrotowych

26.04.2000

Seminarium 102

·         Marian Palej „O pewnej definicji miary kąta pomiędzy okręgami skośnymi

29.03.2000

Seminarium 101

·         Marian Palej „O pewnym twierdzeniu dotyczącym pasma i pęku stożkowych i jego zastosowaniu do gładkiego łączenia łuków krzywych stopnia drugiego

24.03.1999

Seminarium 97

·         Julian Siurek „Wprowadzenie do uogólnionej metody monge`a w przestrzeni czterowymiarowej

27.01.1999

Seminarium 96

·         Marian Palej „Analiza jednej własności pęku stożkowych ściśle stycznych

28.10.1998

Seminarium 95

·         Marian Palej „O pewnej konstrukcji uzupełniającej stożkowe szczególnych pasm i pęków

29.04.1998

Seminarium 94

·         Danuta Bombik „O pewnej konstrukcji punktów przebicia niektórych powierzchni przez linię śrubową

26.11.1997

Seminarium 93

·         Jerzy Mroczkowski „Parkietaże foremne na płaszczyźnie hiperbolicznej

28.05.1997

Seminarium 92

·         Anna Kulig „Rzut środkowy a rzut cechowany

30.04.1997

Seminarium 91

·         Marian Palej „O pewnym uzupełnieniu konstrukcji papierkowej elipsy

26.02.1997

Seminarium 90

·         Danuta Bombik „O pewnej konstrukcji punktów przebicia

27.11.1996

Seminarium 89

·         Marian Palej „Powierzchnie dwusieczne w rzucie zdegenerowanym

30.10.1996

Seminarium 88

·         Henryk Gliński „Rzut osiowy

29.05.1996

Seminarium 87

·         Tomasz Wąsowicz „Niekolinearna perspektywa szerokokątna

24.04.1996

Seminarium 86

·         Danuta Bombik „Komputerowa realizacja pewnego przekształcenia

·         Marian Palej „Dalsze uwagi do problemu tzw. degeneracji rzutni

27.03.1996

Seminarium 85

·         Marian Palej „Odpowiednik metody Monge’a przy założeniu degeneracji jednej z dwóch podstawowych rzutni

28.02.1996 

Seminarium 84

·         Ludmiła Czech „Uniwersalna (kinematyczna) konstrukcja stożkowej

06.12.1995

Seminarium 83

·         Marian Palej „O pewnym dowodzie twierdzenia Pascala

25.10.1995

Seminarium 82

·         Marian Palej, Ewa Kalinowska „Niektóre własności kwadryk współstożkowych

31.05.1995

Seminarium 81

·         Marian Palej „Dwojakość praobrazów w zdegenerowanym przekształceniu stopnia czwartego. Niektóre przypadki uogólnienia tego przekształcenia

22.03.1995

Seminarium 80

·         Marian Palej Twierdzenie WEYR’a w odniesieniu do zdegenerowanych stożkowych pęku

1.03.1995

Seminarium 79

·         Danuta Bombik „Zastosowanie programu Cabri do zdegenerowanego przekształcenia stopnia IV

25.01.1995

Seminarium 78

·         Marian Palej „Niektóre właściwości elementarnego, zdegenerowanego przekształcenia stopnia drugiego

30.11.1994

Seminarium 77

·         Krzysztof Gerlic „Prezentacja programu komputerowego wspomagającego analizę przekształceń rzutowych

25.05.1994

Seminarium 75

·         Marian Palej, Krzysztof TytkowskiZastosowanie rzutu relatywnie prostokątnego do praktycznego przekształcenia stożkowych o wspólnej osi symetrii

23.03.1994

Seminarium 74 

·         Krzysztof Tytkowski „Program ATRANS do transformacji układu odniesienia

23.02.1994

Seminarium 73

·         Leszek Piekarski „Przekształcenie kwadratowe (3CC)

26.01.1994

Seminarium 72

·         Henryk Gliński „Uogólnienie rzutu relatywnie prostokątnego

27.11.1991

Seminarium 68

·         Henryk Gliński „Wyznaczanie obrazów krzywych na ekranie rastrowym

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Seminaria