Zespół Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

zaprasza wszystkich zainteresowanych na kursy obsługi oprogramowania

3D Studio MAX

Kursy realizowane są w wymiarze: 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń. Dydaktyczne Laboratoria Komputerowe Zespołu pozwalają realizować kursy wg zasady - jedna osoba / jeden komputer. Prowadzący zajęcia instruktorzy od wielu lat zajmują się wizualizacją obiektów architektonicznych i animacją stosowaną w zagadnieniach inżynierskich. Uczestnicy kursu otrzymują materiały pomocnicze oraz dyplom ukończenia kursu.

Kursy są organizowane na kilku poziomach zaawansowania:

Kurs podstawowy obejmuje następujące zagadnienia:

  • modelowanie obiektów 3d,
  • materiały i tekstury,
  • techniki oświetlenia sceny,
  • praca kamerą,
  • rendering.

Kurs zaawansowany obejmuje zagadnienia animacji w 3D Studio MAX:

  • animacja obiektów parametrycznych,
  • tworzenie i edycja kluczy,
  • kontrolery i hierarchia ruchu,
  • animacja systemów cząstek oraz pól sił,
  • efekty atmosferyczne.

Zgłoszenia przyjmują:

           mgr inż. arch. Piotr POLINCEUSZ     piotr.polinceusz(at)polsl.pl

           Sekretariat OGiGI                           pok. 201, tel. 237 26 58

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kurs 3D Studio MAX