Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie obiektami mostowymi” nabywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie utrzymania i zarządzania obiektami mostowymi, a w szczególności dotyczącą zasad wykonywania przeglądów obiektów mostowych, metod diagnostyki i identyfikacji uszkodzeń konstrukcji mostowych, systemów wspomagania gospodarki mostowej oraz zasad ich ewidencji. Absolwenci studiów podyplomowych spełniają wysokie wymagania zawodowe stawiane kadrze inżynierów w przemyśle budowlanym, mogą podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich w jednostkach administracji drogowo-kolejowej oraz w przedsiębiorstwach specjalizujących się w wykonywaniu inspekcji i przeglądów obiektów mostowych.

Kryteria przyjęć

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I i II stopnia na kierunku budownictwo lub na kierunkach pokrewnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych o specjalności „Utrzymania obiektów mostowych” jest wykształcenie specjalistów zajmujących się utrzymaniem i zarządzaniem obiektami mostowymi. Studia pozwalają zdobycie, poszerzenie i aktualizację wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykonywania przeglądów obiektów mostowych, identyfikacji uszkodzeń, diagnostyki konstrukcji i technologii ich napraw oraz systemami wspomagania gospodarki mostowej. Po studiach absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy na stanowisku inspektora mostowego w jednostkach administracji drogowo-kolejowej oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem przeglądów i ocen stanu technicznego obiektów mostowych.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Sylwetka absolwenta