Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych „Konstrukcje aluminiowe” uzyskują szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne niezbędne przy projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji z aluminium. Studia pozwalają na zdobycie, poszerzenie i aktualizację wiedzy w zakresie właściwości aluminium i jego stopów, zasad projektowania konstrukcji zgodnie z Eurokodem 9, sposobów łączenia elementów aluminiowych z różnymi materiałami, wymagań akustycznych, termoizolacyjnych, hydroizolacyjnych i przeciwpożarowych, a także technologii i organizacji robót w konstrukcjach aluminiowo-szklanych. Ponadto uczestnicy studiów zapoznają się z zagadnieniami związanymi z projektowaniem stalowych konstrukcji pomocniczych, wspomaganiem projektowania przez badania doświadczalne oraz uczą się korzystać ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Umiejętności praktyczne zdobywają podczas ćwiczeń oraz zajęć projektowych i laboratoryjnych, oraz poprzez możliwość kontaktu z praktykującymi inżynierami oraz wizyty plenarne u największych w kraju producentów konstrukcji aluminiowych.
Absolwenci tego kierunku są przygotowywani do podjęcia pracy w firmach zajmujących się projektowaniem, produkcją i montażem różnego rodzaju konstrukcji wykonanych z aluminium a w szczególności fasad aluminiowo-szklanych, ślusarki aluminiowej, hal namiotowych, podestów i innych konstrukcji wykonanych z aluminium.

Kryteria przyjęć

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I i II stopnia na kierunku budownictwo lub na kierunkach pokrewnych oraz na kierunku mechanika lub kierunkach pokrewnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych „Konstrukcje aluminiowe” jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry inżynierskiej specjalizującej się w projektowaniu, produkcji oraz wykonawstwie konstrukcji z aluminium. Absolwenci tych studiów wypełnią istniejącą na rynku pracy lukę, która ogranicza dynamiczny rozwój polskich firm produkujących i wykonujących konstrukcje z aluminium i szkła dla inwestorów krajowych i zagranicznych.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Sylwetka absolwenta