Zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Budownictwa (kierunek: Budownictwo) do udziału w ankiecie dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz oceny pracy dziekanatu.

Ankietyzacja jest prowadzona zgodznie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku nr 87/12/13 - ( czytaj ).

Badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności i anonimowości.

Termin przeprowadzenia ankiety: 25 pażdziernika - 30 listopada 15 grudnia 2017 r.

Tryb ankietowania: Ankietowanie odbywa sie wyłącznie drogą elektroniczną po zalogowaniu się do systemu ankietowania - ( przejdź ) (dostęp ze strony Wydziału Budownictwa).

Ocena nauczycieli akademickich dotyczy semestru letniego 2016/2017, a ocena dziekanatu dotyczy zakończonego roku akademickiego 2016/2017.

Uprawnieni do wypełniania ankiet: wszyscy studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I, II i III stopnia, na kierunku Budownictwo, z wyjątkiem studentów I semestru studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych).

Szczegółowych informacji na temat ankietyzacji udziela Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, Prof. Pol. Śl. (p. 30, e-mail: barbara.kliszczewicz@polsl.pl).

Podsumowanie

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ankieta