Zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Budownictwa do udziału w ankiecie dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akad. 2017/2018 oraz oceny pracy dziekanatu w roku akademickiego 2017/2018.

Ankietyzacja jest prowadzona zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku nr 87/12/13.

Badania ankietowe prowadzone są z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności i anonimowości.

Ankietyzacja dotycząca oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w sem. zimowym 2018/2019 zostanie uruchomiona w marcu 2019 r.

Termin przeprowadzenia ankiety: 24 października – 30 listopada 16 grudnia 2018 r.

Tryb ankietowania: ankietowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną po zalogowaniu się do systemu ANKIETA (dostęp ze strony Wydziału Budownictwa).

Uprawnieni do wypełnienia ankiet – wszyscy studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I, II i III stopnia, z wyjątkiem studentów I semestru studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych).

Szczegółowych informacji na temat ankietyzacji udziela Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ (p. 30, e-mail: barbara.kliszczewicz@polsl.pl).

Podsumowanie


Dodatkowe ankiety

  • ankieta oceny jakości kształcenia i przebiegu studiów - ( otwórz )
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ankieta