Zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Budownictwa do udziału w ankiecie dotyczącej oceny wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w sem. zimowym 2017/2018.

Ankietyzacja jest prowadzona zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku nr 87/12/13 - ( czytaj ).

Badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności i anonimowości.

Termin przeprowadzenia ankiety: 7 marca - 7 kwietnia15 kwietnia 2018 r.

Tryb ankietowania: Ankietowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną po zalogowaniu się do systemu ANKIETA (dostęp ze strony Wydziału Budownictwa).

Ocena nauczycieli akademickich dotyczy semestru zimowego 2017/2018.

Uprawnieni do wypełniania ankiet: wszyscy studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I, II i III stopnia.

Najbliższa ankietyzacja, dotycząca oceny nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia w sem. letnim 2017/2018 oraz oceny pracy dziekanatu w roku akad. 2017/2018 zostanie przeprowadzona w październiku 2018 r.

Szczegółowych informacji na temat ankietyzacji udziela Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ (p. 30, e-mail: barbara.kliszczewicz@polsl.pl).

Podsumowanie

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ankieta