Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku ‘Budownictwo Podziemne’ na Wydziale Budownictwa otrzymują pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych i technicznych, niezbędne do podjęcia pracy w budownictwie w dziedzinie projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego oraz działalności techniczno-badawczej. Ponadto otrzymują specjalistyczną wiedzę z pogranicza budownictwa, górnictwa i geologii inżynierskiej, w zakresie niezbędnym do realizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć inżynierskich dotyczących podziemnej infrastruktury budowlanej.

Absolwenci kierunku ‘Budownictwo Podziemne’ są przygotowani do:

 • projektowania i realizacji budowli podziemnych,
 • projektowania i realizacji budowli na terenach górniczych,
 • planowania utrzymania obiektów budowlanych na terenach górniczych,
 • projektowania kubaturowych obiektów budowlanych,
 • projektowania komunikacyjnych budowli liniowych,
 • kierowania pracami budowlanymi,
 • nadzoru budowlanego i inwestycyjnego,
 • działalności techniczno-badawczej,
 • produkcji materiałów i elementów budowlanych,
 • realizacji procesów budowlanych i systemów technologicznych,
 • koordynacji międzybranżowej.
zdjęcia dzięki uprzejmości Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Sylwetka absolwenta