Kwalifikacje absolwenta
 
Absolwenci po ukończeniu studiów posiadają kwalifikacje z zakresu logistycznego przygotowanie produkcji oraz wykorzystania technik komputerowych do wspomagania prac inżynierskich, umiejętności określania, zaprojektowania i wykonania odpowiednich usług, a także założenia własnego przedsiębiorstwa. Kompetencje zdobyte w czasie trzymiesięcznej praktyki pozwalają na szybkie dostosowanie się do wymogów pracy w przedsiębiorstwie o dowolnej wielkości.
W ramach specjalności inżynieria infrastruktury budowlanej i środowiskowej absolwent posiada m.in. kwalifikacje w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów kubaturowych i inżynierskich, modernizacji i renowacji obiektów budowlanych, a także proekologicznego rozwiązywania zagadnień budowlanych.
W ramach specjalności inżynieria elektryczna absolwent posiada m.in. kwalifikacje w zakresie projektowania, konstruowania i eksploatacji sieci, instalacji i stacji elektroenergetycznych, budowy i eksploatacji urządzeń technologicznych zasilanych energią elektryczną, projektowania , programowania i aplikacji mikroprocesorowych układów sterowania oraz racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej.
W ramach specjalności inżynieria energetyki komunalnej absolwent posiada kwalifikacje w zakresie: prowadzenia doradztwa technicznego z zakresu energetyki dla urzędów miast i gmin, monitorowania i atestowania obiektów komunalnych i współpracujących z nimi urządzeń i instalacji ciepłowniczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych, nadzorowania robót związanych z wykonawstwem urządzeń energetycznych i instalacji komunalnych, a także nadzorowania, wykonania i kierowania eksploatacją urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem i zagospodarowaniem odpadów.
W ramach specjalności inżynieria telekomunikacji absolwent posiada kwalifikacje w zakresie programowania w języku Java, projektowania telekomunikacyjnych układów mikroprocesorowych, układów analogowych, cyfrowego przetwarzania sygnału, a także konfigurowania lokalnej sieci komputerowej, dbałości o bezpieczeństwo lokalnej sieci komputerowej i zaprojektowania budżetu mocy łącza radiowego.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Sylwetka absolwenta