Change language

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Pismo okólne nr 76/16/17
Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Śląskiej

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 16 ust. 4 Regulaminu studiów, zarządza się, co następuje:

§1

1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 2 października 2017 roku o godz. 10:00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej, w Gliwicach, ul. Konarskiego 18B.
2. Rok akademicki trwa do 30 września 2018 roku i obejmuje:

a) semestr zimowy, w tym:
- zajęcia programowe - 01.10.2017 r. (tydzień nieparzysty) - 25.01.2018 r.
w dniu 23.01.2018 r. (wtorek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za wtorek z tygodnia nieparzystego
w dniu 25.01.2018 r. (czwartek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia nieparzystego

- wakacje zimowe - 23.12.2017 r. - 02.01.2018 r.
- sesja egzaminacyjna zimowa - 26.01.2018 r. - 04.02.2018 r.
- sesja egzaminacyjna zimowa - poprawkowa - 05.02.2018 r. - 11.02.2018 r.
b) przerwa międzysemestralna - 12.02.2018 r. - 18.02.2018 r.

Termin zaliczenia semestru 28.02.2018 r.

c) semestr letni, w tym:
- zajęcia programowe - 19.02.2018 r. (tydzień parzysty) - 20.06.2018 r.
w dniu 18.06.2018 r. (poniedziałek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za czwartek z tygodnia nieparzystego
w dniu 19.06.2018 r. (wtorek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia nieparzystego

- wakacje wiosenne - 29.03.2018 r. - 04.04.2018 r.
- wakacje majowe - 30.04.2018 r. - 06.05.2018 r.
- sesja egzaminacyjna letnia - 21.06.2018 r. - 11.07.2018 r. i 01.09.2018 r. - 14.09.2018 r.
- sesja egzaminacyjna letnia - poprawkowa - 15.09.2018 r. - 30.09.2018 r.
- wakacje letnie wraz z praktykami - 12.07.2018 r. - 31.08.2018 r.
Termin zaliczenia semestru (roku) 30.09.2018 r.

3. Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych:
1 i 11 listopada 2017 r., 6 stycznia 2018 r., 20 i 31 maja 2018 r.
4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
9 maja 2018 r. - Dzień Sportu, 18 maja 2018 r. - Igry Studenckie.

§2

Traci moc Pismo Okólne nr 21/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Śląskiej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2017 roku.

Rektor
Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK

Pismo Okólne - ( czytaj )

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rok Akademicki 2017/2018