Change language

Rada Dziekańska

 1. prof. dr hab. inż. Joanna BZÓWKA - Dziekan
 2. dr hab. inż. Mariusz JAŚNIOK, prof. PŚ - Prodziekan ds. Kształcenia
 3. dr inż. Tomasz JAŚNIOK - Prodziekan ds. Ogólnych
 4. dr hab. inż. Łukasz DROBIEC, prof. PŚ - Kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych
 5. prof. dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK - Kierownik Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli
 6. dr hab. inż. Ryszard WALENTYŃSKI, prof. PŚ - Kierownik Katedry Mechaniki i Mostów
 7. prof. dr hab. inż. Jan KUBICA - Kierownik Katedry Inżynierii Budowlanej
 8. dr hab. inż. Radosław JASIŃSKI, prof. PŚ - Kierownik Laboratorium Budownictwa
 9. dr hab. inż. Krzysztof GROMYSZ, prof. PŚ - Kierownik Studiów Doktoranckich
 10. Katarzyna BURCHAN - Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 11. mgr inż. Vadzim PARKHATS - Przedstawiciel Doktorantów

Przedstawiciel Otoczenia Społeczno-Gospodarczego:

 1. mgr inż. Roman KARWOWSKI - Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Członek Rady Społecznej

Przedstawiciele Związków Zawodowych:

 1. dr inż. Andrzej CIŃCIO - ZNP
 2. dr inż. Mirosław KOTASIŃSKI - NSZZ Solidarność

Osoby zapraszane:

 1. prof. dr hab. inż. Barbara KLEMCZAK - Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport
 2. mgr inż. Marzena GAURA - Kierownik Biura Dziekana
 3. mgr Agnieszka SKÓRKOWSKA - Pełnomocnik ds. Kontrolingu
 4. mgr inż. Dariusz DRYNDA - Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

Harmonogram

Spotkania w RA 2019-2020 - ( pobierz )

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rada Dziekańska