Change language

Skład Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

Przewodniczący:

Przewodniczący:

 1. dr hab. inż. Grzegorz WOJNAR, prof. PŚ (RT)

Zastępca przewodniczącego:

 1. prof. dr hab. inż. Barbara KLEMCZAK (RB)

Profesorowie i doktorzy habilitowani:

 1. prof. dr hab. inż. Joanna BZÓWKA (RB)
 2. dr hab. inż. Łukasz DROBIEC, prof. PŚ (RB)
 3. prof. dr hab. inż. Zbigniew GIERGICZNY (RB)
 4. prof. dr hab. inż. Jacek GOŁASZEWSKI (RB)
 5. dr hab. inż. Mariusz JAŚNIOK, prof. PŚ (RB)
 6. prof. dr hab. inż. Jan KUBICA (RB)
 7. prof. dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK (RB)
 8. dr hab. inż. Ryszard WALENTYŃSKI, prof. PŚ (RB)
 9. dr hab. inż. Rafał BURDZIK, prof. PŚ (RT)
 10. dr hab. inż. Janusz ĆWIEK, prof. PŚ (RT)
 11. dr hab. inż. Piotr FOLĘGA, prof. PŚ (RT)
 12. dr hab. inż. Jarosław KOZUBA, prof. PŚ (RT)
 13. dr hab. inż. Łukasz KONIECZNY, prof. PŚ (RT)
 14. dr hab. inż. Stanisław KRAWIEC, prof. PŚ (RT)
 15. prof. dr hab. inż. Bogusław ŁAZARZ (RT)
 16. dr hab. inż. Elżbieta MACIOSZEK, prof. PŚ (RT)
 17. dr hab. inż. Jerzy MARGIELEWICZ, prof. PŚ (RT)
 18. dr hab. inż. Jakub MŁYŃCZAK, prof. PŚ (RT)
 19. prof. dr hab. Aleksander SŁADKOWSKI (RT)
 20. prof. dr hab. inż. Tomasz WĘGRZYN (RT)
 21. dr hab. inż. Renata ŻOCHOWSKA, prof. PŚ (RT)

Harmonogram

Spotkania w RA 2019-2020 - ( pobierz )

Komisje

Komisja ds. bieżącego monitorowania dorobku naukowego członków dyscypliny inżynieria lądowa i transport w celu uzyskania jak najwyższej kategorii naukowej w ww. dyscyplinie w składzie:

 1. prof. dr hab. inż. Barbara Klemczak – Przewodnicząca Komisji
 2. dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. PŚ – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ
 4. dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ
 5. dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol, prof. PŚ
 6. dr hab. inż. Artur Nowoświat, prof. PŚ

Komisja ds. przygotowania strategii rozwoju dyscypliny inżynieria lądowa i transport oraz badań naukowych w ww. dyscyplinie w składzie:

 1. dr hab. inż. Piotr Folęga prof. PŚ – Przewodniczący Komisji
 2. prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. dr inż. Jan Filipczyk
 4. dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ
 5. dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ
 6. dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. PŚ
 7. prof. dr hab. inż. Jan Kubica
 8. prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny

Komisja ds. bieżącej analizy aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem dyscypliny inżynieria lądowa i transport oraz monitowania propozycji zmian aktów prawnych w składzie:

 1. dr hab. inż. Elżbieta Macioszek, prof. PŚ – Przewodnicząca Komisji
 2. dr hab. inż. Renata Żochowska, prof. PŚ – Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. mgr inż. Marzena Gaura

Komisja ds. zagadnień związanych z współpracą dyscypliny inżynieria lądowa i transport ze szkołą doktorską w składzie:

 1. dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ – Przewodniczący Komisji
 2. dr hab. inż. Krzysztof Gromysz, prof. PŚ
 3. dr hab. inż. Grzegorz Karoń, prof. PŚ
 4. dr hab. inż. Ryszard Walentyński, prof. PŚ

Komisja ds. habilitowania w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport w składzie:

 1. prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek – Przewodniczący Komisji
 2. dr hab. inż. Elżbieta Macioszek, prof. PŚ – z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. prof. dr hab. inż. Tomasz Węgrzyn
 4. prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka
 5. dr hab. inż. Grzegorz Kubica, prof. PŚ
 6. prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski
 7. dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol, prof. PŚ
 8. prof. dr hab. inż. Jan Kubica

Komisja ds. doktoryzowania w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport w składzie:

 1. dr hab. inż. Renata Żochowska, prof. PŚ – Przewodnicząca Komisji
 2. prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka – Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. dr hab. inż. Tomasz Matyja, prof. PŚ
 4. dr hab. inż. Krzysztof Gromysz, prof. PŚ
 5. dr hab. inż. Krzysztof Labisz, prof. PŚ
 6. dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ
 7. dr hab. inż. Damian Hadryś, prof. PŚ
 8. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rada Dyscypliny