Organizacja roku akademickiego 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 20/2018
REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Śląskiej

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 16 ust. 4 Regulaminu studiów (Monitor Prawny PŚ z 2017 r. poz. 110), zarządza się, co następuje:

§1

 1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się 2 października 2018 roku o godz. 1000 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej, w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 B.
 2. Rok akademicki trwa od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku i obejmuje:
  1. semestr zimowy, w tym:
   - zajęcia dydaktyczne 01.10.2018 r. (tydzień parzysty) - 25.01.2019 r.
   w dniu 21.01.2019 r. (poniedziałek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za poniedziałek z tygodnia nieparzystego
   w dniu 23.01.2019 r. (środa, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za wtorek z tygodnia nieparzystego

   - wakacje zimowe - 22.12.2018 r. - 01.01.2019 r.
   - sesja egzaminacyjna zimowa - 26.01.2019 r. - 10.02.2019 r.
   - przerwa międzysemestralna - 11.02.2019 r. - 17.02.2019 r.
   - sesja egzaminacyjna zimowa - poprawkowa - 18.02.2019 r. - 28.02.2019 r.
   Termin zaliczenia semestru - 28.02.2019 r.
  2. semestr letni, w tym:
   - zajęcia dydaktyczne - 25.02.2019 r. (tydzień nieparzysty) - 24.06.2019 r.
   w dniu 17.06.2019 r. (poniedziałek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za czwartek z tygodnia parzystego
   w dniu 18.06.2019 r. (wtorek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia parzystego
   w dniu 21.06.2019 r. (piątek, tydzień nieparzysty) zajęcia odbywają się według planu za piątek z tygodnia parzystego
   w dniu 24.06.2019 r. (poniedziałek, tydzień parzysty) zajęcia odbywają się według planu za środę z tygodnia nieparzystego
   - wakacje wiosenne - 18.04.2019 r. - 24.04.2019 r.
   - przerwa majowa - 1.05.2019 r. - 03.05.2019 r.
   - sesja egzaminacyjna letnia - 25.06.2019 r. - 07.07.2019 r. i 02.09.2019 r. - 15.09.2019 r.
   - wakacje letnie wraz z praktykami - 08.07.2019 r. - 01.09.2019 r.
   - sesja egzaminacyjna letnia - poprawkowa - 16.09.2019 r. - 30.09.2019 r.
   Termin zaliczenia semestru (roku) 30.09.2019 r.
 3. Dni świąteczne wolne od zajęć dydaktycznych:
  1 i 11 listopada 2018 r., 6 stycznia 2019 r., 9 i 20 czerwca 2019 r.
 4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
  2 października 2018 r. - uroczysta inauguracja roku akademickiego,
  2 listopada 2018 r. - Dzień Rektorski,
  8 15 maja 2019 r. - Dzień Sportu,
  17 maja 2019 r. - Igry Studenckie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2018 roku.

Rektor PŚ: A. Mężyk

Zarządzenie - ( czytaj )

Zmiany (przekreślone na czerwono) wprowadzone Zarządzeniem nr 27/2019 z 28 lutego 2019 r.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rok Akademicki 2018/2019