Change language

Pełnomocnicy Dziekana ds.

 • Kierunku Studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - dr inż. Dawid Gacki
 • Współpracy międzynarodowej – dr inż. Szymon Dawczyński
 • Rekrutacji studentów zagranicznych na pełne studia - dr inż. Szymon Dawczyński
 • Promocji – dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń
 • Zapewnienia jakości kształcenia – dr inż. Sławomir Kwiecień
 • Ankietyzacji – dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. nzw. Pol. Śl.
 • Systemu kontroli zarządczej – dr inż. Joanna Deszcz
 • Osób niepełnosprawnych – dr inż. Iwona Galman
 • Gospodarki substancjami, preparatami i odpadami niebezpiecznymi – mgr inż. Grzegorz Cygan
 • Zarządzania projektami – dr inż. Artur Nowoświat
 • BHP - dr inż. Bartłomiej Grzesik
 • Planowania i kontrolingu – mgr Agnieszka Skórkowska
 • Zdalnej edukacji - dr inż. Marian Łupieżowiec
 • Nadzoru nad oprogramowanie licencjonowanym - mgr inż. Jacek Staszkiewicz
 • Lokalny pełnomocnik ochrony danych osobowych - mgr inż. Marzena Gaura
 • Lokalny administrator systemów informatycznych - mgr inż. Jacek Staszkiewicz

Koordynatorzy Dziekana

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – dr inż. Bartłomiej Grzesik
 • Wydziałowy opiekun praktyk – dr inż. Mirosław Kotasiński
 • Opiekun studentów I roku studiów – dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń
 • Wydziałowy Koordynator dla programu 3.5 "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje" - dr inż. Dawid Gacki

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pełnomocnicy Dziekana