Change language

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Budownictwa ds.

 • Kierunku Studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - dr inż. Dawid Gacki
 • Współpracy międzynarodowej – dr inż. Szymon Dawczyński
 • Rekrutacji studentów zagranicznych na pełne studia - dr inż. Szymon Dawczyński
 • Zapewnienia jakości kształcenia – dr hab. inż. Sławomir Kwiecień, prof. PŚ
 • Ankietyzacji – dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ
 • Systemu kontroli zarządczej – dr inż. Joanna Deszcz
 • Osób niepełnosprawnych – dr inż. Iwona Galman
 • Gospodarki substancjami, preparatami i odpadami niebezpiecznymi – mgr inż. Grzegorz Cygan
 • Zarządzania projektami – dr hab. inż. Artur Nowoświat, prof. PŚ
 • BHP - dr inż. Bartłomiej Grzesik
 • Planowania i kontrolingu – mgr Agnieszka Skórkowska
 • Zdalnej edukacji - dr inż. Marian Łupieżowiec
 • Nadzoru nad oprogramowanie licencjonowanym - mgr inż. Jacek Staszkiewicz
 • Lokalny pełnomocnik ochrony danych osobowych - mgr inż. Marzena Gaura
 • Lokalny administrator systemów informatycznych - mgr inż. Jacek Staszkiewicz
 • Administrator Platformy Zdalnej Edukacji Wydziału Budownictwa - dr inż. Rafał Krzywoń

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Budownictwa ds. Promocji i Popularyzacji Nauki

 • dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń

Skład Zespołu Promocji Wydziału Budownictwa:

 • RB2 Katedra Konstrukcji Budowlanych
  dr inż. Wojciech Mazur, dr inż. Kamil Słowiński
 • RB3 Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli
  dr inż. arch. Ewa Terczyńska, dr inż. Michał Marchacz, dr inż. arch. Monika Sroka Bizoń, dr inż. Piotr Dudzik, dr inż. Krzysztof Tytkowski, dr inż. Małgorzata Gołaszewska, dr inż. Jan Pizoń
 • RB5 Katedra Mechaniki i Mostów
  dr inż. Barbara Wieczorek, mgr Jakub Krząkała, dr inż. Piotr Szczepaniak
 • RB6 Katedra Inżynierii Budowlanej
  dr inż. Rafał Krzywoń, mgr Natalia Paszek
 • RB7 Katedra Geotechniki i Dróg
  dr inż. Anna Olma, dr inż. Wojciech Sorociak
 • Samorząd Studencki Wydziału Budownictwa - 2 osoby

Koordynatorzy Dziekana

 • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – dr inż. Bartłomiej Grzesik
 • Wydziałowy opiekun praktyk – dr inż. Mirosław Kotasiński
 • Opiekun studentów I roku studiów – dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń
 • Wydziałowy Koordynator dla programu 3.5 "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje" - dr inż. Dawid Gacki

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pełnomocnicy Dziekana