Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia

Na podstawie zarządzenia nr 53/2018 z dn. 13 czerwca 2018 r.

1. Na studiach stacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi odpowiednio:

kierunek opłata
Budownictwo 60,- zł I st. / 65,- zł II st.
Budownictwo podziemne 60,- zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji 60,- zł

2. Na studiach niestacjonarnych I stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze wynosi odpowiednio:

kierunek opłata
Budownictwo 1 815,- zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1 815,- zł

3. Na studiach niestacjonarnych II stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze wynosi odpowiednio:

kierunek opłata
Budownictwo 2 035,- zł

4. Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za różnice programowe (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna) wynosi odpowiednio:

kierunek opłata
Budownictwo 60,- zł I st. / 65,- zł II st.
Zarządzanie i inżynieria produkcji 60,- zł

5. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku, wynosi odpowiednio:

kierunek opłata
Budownictwo 60,- zł I st. / 65,- II st.
Budownictwo podziemne 60,- zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji 60,- zł

Opłaty, o których mowa w punktach 1 - 5 powinny być wniesione na konto Uczelni za semestr zimowy – do dnia 30 września (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 października), i za semestr letni – do dnia 28 lutego (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 marca).

Na podstawie zarządzenia nr 21/2019 z dn. 19 lutego 2019 r.

Za kształcenie cudzoziemców pobierane są opłaty odpowiednio:

1. Studia I stopnia w języku polskim:

kierunek za pierwszy semestr za każdy kolejny semestr
Budownictwo 2 100,- € 2 000,- €
Budownictwo podziemne 2 100,- € 2 000,- €
Zarządzanie i inżynieria produkcji - 2 000,- €

2. Studia I stopnia w języku angielskim:

kierunek za pierwszy semestr za każdy kolejny semestr
Budownictwo 2 100,- € 2 000,- €

3. Studia II stopnia w języku polskim:

kierunek za pierwszy semestr za każdy kolejny semestr
Budownictwo 2 100,- € 2 000,- €

4. Studia II stopnia w języku angielskim:

kierunek za pierwszy semestr za każdy kolejny semestr
Budownictwo 2 100,- € 2 000,- €
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Opłaty