Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia

Na podstawie zarządzenia nr 80/16/17 z dn. 31 maja 2017 r. (uzup. zarz. nr 85/16/17 z dn. 13 czerwca 2017 r.)

1. Na studiach stacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi odpowiednio:

kierunek opłata
Budownictwo 60,- zł
Budownictwo podziemne 60,- zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji 50,- zł

2. Na studiach niestacjonarnych I stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze wynosi odpowiednio:

kierunek opłata
Budownictwo 1 650,- zł
Budownictwo podziemne 1 650,- zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1 650,- zł

3. Na studiach niestacjonarnych II stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze wynosi odpowiednio:

kierunek opłata
Budownictwo 1 850,- zł

4. Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za różnice programowe (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna) wynosi odpowiednio:

kierunek opłata
Budownictwo 60,- zł
Budownictwo podziemne 60,- zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji 55,- zł

5. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku, wynosi odpowiednio:

kierunek opłata
Budownictwo 60,- zł
Budownictwo podziemne 60,- zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji 55,- zł

Opłaty, o których mowa w punktach 1 - 5 powinny być wniesione na konto Uczelni przed rozpoczęciem semestru zimowego – do dnia 30 września (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 października) i za semestr letni – do dnia 28 lutego (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 marca).

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Opłaty