Konkurs Badania Młodych Naukowców

W dniu 19 czerwca 2019 roku Rada Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej podjęła uchwałę o Zasadach podziału środków finansowych służących rozwojowi Młodych Naukowców Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Na stronie internetowej Wydziału w zakładce „Konkurs BKM” znajduje się Regulamin konkursu oraz niezbędne załączniki, które należy wypełnić i złożyć w Biurze dziekana do dnia 28 czerwca 2019 roku (piątek) do godz. 14:00.

W dniu 28 czerwca 2019 roku Młodzi Naukowcy, którzy złożyli wniosek na konkurs BKM zostaną powiadomieni o wyznaczonej godzinie prezentacji wniosków.

Prezentacje odbędą się w dniu 1 lipca 2019 roku (poniedziałek) w Sali Rady Wydziału (s.139) przed Wydziałową Komisją Konkursową i nie powinny trwać dłużej niż 5 minut/osobę.

Ogłoszenie wyników Konkursu BKM nastąpi 1 lipca 2019 roku.

Regulamin konkursu - ( pobierz )

Informacje o dorobku naukowym do Konkursu BKM - ( pobierz )

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Konkurs - Badania Młodych Naukowców