Egzamin kwalifikacyjny na studia II stopnia

Osoby kandydujące na II stopień studiów na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, które nie ukończyły studiów I stopnia na kierunku budownictwo, powinny poddać się sprawdzeniu czy posiadają wiedzę odpowiadającą Efektom Kształcenia, jakie powinny mieć po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku budownictwo. Terminy egzaminów sprawdzających zostaną podane w późniejszym czasie.Egzamin sprawdzający zostanie przeprowadzony w następujących terminach:

  • Nabór I – (8 lipca 2019, godzina 10:00);
  • Nabór II - (10 września 2019, godzina 15:00, s. 10),
  • Nabór III - (23 września 2019, godzina 15:30, s. 10).
  • Nabór II – (10 września 2018, godzina 10:00, sala 112 w budynku Laboratorium Budownictwa).

Kandydaci, którzy będą poddawali się takiemu sprawdzeniu wiadomości powinni zgłosić się do Komisji Rekrutacyjnej minimum dwa dni przed terminem. Egzaminy, z wyjątkiem pierwszego naboru, będą organizowane w przypadku otwierania kolejnych naborów (w miarę wolnych miejsc). W czasie egzaminu należy okazać dowód osobisty i dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Z poważaniem
Prodziekan ds. Dydaktyki
dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ

Orygina dokumentu - ( czytaj )

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie kwalifikacyjnym można znaleźć na stronie Wydziału Budownictwa - ( czytaj ), rozwijając link Pytania na egzamin z działu Projekt inżynierski.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Egzamin kwalifikacyjny