SZKOLENIE „Podstawy BIM dla inżynierów budownictwa”

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej przygotowali autorski program szkoleń dotyczący BIM. Głównym założeniem szkolenia jest zaznajomienie inżynierów budownictwa, członków ŚlOIIB, z podstawami technologii BIM (Building Information Modelling), poprzez wykład wprowadzający oraz zajęcia warsztatowe na komputerach w bardzo małych pięcioosobowych grupach. Celem szkolenia nie jest realizacja kursu posługiwania się konkretnymi programami umożliwiającymi korzystanie z technologii BIM, aczkolwiek w ramach zajęć uczestnicy szkolenia otrzymają podstawową wiedzę i przetrenują w praktyce korzystanie z kilku bardzo popularnych specjalistycznych aplikacji inżynierskich.

Dla uczestników szkolenia, będących członkami ŚlOIIB, którzy otrzymają dyplom jego ukończenia podpisany przez Dziekana Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej – Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa gwarantuje refundację połowy kosztów!!!

Miejsce szkolenia

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5.

Wymagania stawiane kandydatom

Szkolenie jest kierowane do inżynierów budownictwa, członków ŚlOIIB, którzy całkowicie od podstaw chcieliby zaznajomić się z technologią BIM i jej stale rosnącymi możliwościami, a także dla inżynierów, którzy mają zamiar rozwinąć swoje umiejętności w tym temacie. Jest to szkolenie przeznaczone generalnie dla „początkujących w BIM”.

Treści programowe

Układ szkolenia jest autorskim pomysłem pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Szkolenie rozpocznie się od wykładu wprowadzającego do technologii BIM, po czym zostaną omówione podstawy zarządzania modelem BIM w aplikacji Autodesk BIM360. Po zajęciach wspólnych dla wszystkich uczestników rozpocznie się cykl trzech czterogodzinnych bloków warsztatowych realizowanych w ekskluzywnych 5-ciosobowych sekcjach. W ramach warsztatów uczestnicy szkolenia zbudują w aplikacji Autodesk Revit model 3D budynku parterowego, którego wybrane elementy konstrukcyjne po eksporcie pliku IFC zostaną policzone w aplikacji Autodesk Robot. W ostatnim etapie opracowany model budynku z dopracowanymi elementami architektonicznymi i konstrukcyjnymi zostanie wyeksportowany w formacie IFC do aplikacji BIMestiMate, gdzie zostaną skosztorysowane jego elementy. Zarządzanie modelem BIM na poszczególnych etapach tworzenia budynku będzie się odbywało w aplikacji Autodesk BIM360.

Ramowy program szkolenia

  1. Wykład (2h) – Wprowadzenie do technologii BIM; dla wszystkich uczestników.
  2. Ćwiczenia (2h) – Podstawy zarządzania modelem BIM (Autodesk BIM360), dla wszystkich.
  3. Laboratorium (4h) – Budowa modelu budynku parterowego (Autodesk Revit), sekcje 5 osobowe.
  4. Laboratorium (4h) – Analiza statyczno-wytrzymałościowa elementów konstrukcyjnych budynku (Autodesk Robot), sekcje 5 osobowe.
  5. Laboratorium (4h) – Kosztorysowanie w technologii BIM (BIMestiMate), sekcje 5 osobowe.

Ramy czasowe szkolenia

Sumarycznie przewiduje się 52 godziny dydaktyczne realizowane w ramach jednego miesiąca w grupie 20-25 osób, przy czym pierwsze zajęcia (wykład 2h + ćwiczenia 2h) realizowane wspólnie dla wszystkich uczestników, a następnie 3 razy czterogodzinne warsztaty (laboratoria) realizowane w sekcjach pięcioosobowych.

Forma zakończenia szkolenia

Dyplom ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika obecnego i aktywnie pracującego na wszystkich zajęciach, wydany przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, podpisany przez dziekana Wydziału Budownictwa i kierownika szkolenia.

Koszt szkolenia

1600 zł za 16 godzin zajęć dydaktycznych (100 zł za 45 minut zajęć), w tym 12 godzin warsztatowych w elitarnych pięcioosobowych grupach laboratoryjnych na komputerach z zainstalowanymi specjalistycznymi aplikacjami.

Duża refundacja kosztów szkolenia przez ŚlOIIB

Dla uczestników, którzy otrzymają dyplom ukończenia szkolenia, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przewidziała refundację kosztów w wysokości 800 zł, co stanowi aż połowę ceny szkolenia. Ostatecznie, po refundacji, rzeczywiste obciążenie finansowe uczestnika to 800 zł, czyli 50 zł za 45 minut zajęć prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Dodatkowe informacje

Przewidywany termin rozpoczęcia pierwszych zajęć – listopad 2019 r. Szkolenie będzie się zamykało w ramach jednego miesiąca. Wymagana liczba uczestników – 20÷25 osób Kierownik szkolenia – dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ

Rejestracja uczestników szkolenia

Osoby zainteresowane uczestnictwem w pierwszym szkoleniu w listopadzie 2019 r. powinny przesyłać na adres mailowy malgorzata.lach@polsl.pl swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Informacja o sposobie płatności zostanie podana w terminie późniejszym.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
BIM dla inżynierów budownictwa