Change language

Adres:

ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice,
tel. +48-32-237-2294, fax +48-32-237-22-94,
email: rb4@polsl.pl
www: http://www.kaproc.rb.polsl.pl/

Kierownik Katedry:

prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski

Kadra naukowo-dydaktyczna:

Sekretariat:

 • Jolanta KATUSZONEK

Doktoranci:

 • Mgr inż. Dawid GIEROŃ
 • Mgr inż. Małgorzata GOŁASZEWSKA
 • Mgr inż. Arkadiusz JANIC
 • Mgr inż. Wojciech OSETEK
 • Mgr inż. Jan PIZOŃ
 • Mgr inż. Leszek SZYNKIEWICZ
 • Mgr inż. Galina ŠILO

Pracownicy emerytowani:

 • Mgr inż. Jan MADEY
 • Mgr inż. Barbara RUBIŃSKA-JONCZY
 • Mgr inż. ZIELIŃSKA-KAŁA

Działalność dydaktyczna:

Technologia, ekonomika i organizacja, Materiały budowlane, Technologia betonu i prefabrykatów, Realizacja przedsięwzięć budowlanych, Zaawansowane materiały i technologie w budownictwie, Zarządzanie realizacją przedsięwzięć budowlanych, Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym.

Działalność naukowa:

Zaawansowana technologia betonu – projektowanie, właściwości, technologia wykonania procesów, innowacyjne spoiwa i cementy. Badania w zakresie technologii betonów, zwłaszcza betonów wysokowartościowych, samozagęszczalnych i fibrobetonów. Badania w zakresie reologii i urabialności mieszanek na spoiwach cementowych. Kompleksowe badania efektów stosowania dodatków mineralnych i domieszek chemicznych na właściwości mieszanki betonowej i betonu. Opracowanie i badania innowacyjnych spoiw cementowych z dodatkiem materiałów odpadowych

Oferta usług technicznych:

Projektowanie betonów zwykłych i specjalnych, badania właściwości mieszanki betonki i stwardniałego betonu, badania efektów działania domieszek i dodatków do betonu, badania przydatności materiałów odpadowych do betonu. Projektowanie procesów technologicznych.

Publikacje:

Zestawienie publikacji naukowych pracowników od 2009 roku, ponad 200 publikacji: w tym 3 monografie oraz ponad 25 artykułów w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej. W tym okresie realizowano również 6 grantów w zakresie technologii betonu o łącznej wartości ponad 16 mln PLN.

Współpraca międzynarodowa:

 • Technical University of Ostrava - VŠB-TUO
 • COST Action TU1404

Historia:

Powołanie Katedry Organizacji i Mechanizacji Budowy nastąpiło w dniu 1.09.1952 r. na ówczesnym Wydziale Inżynieryjno Budowlanym. Katedra nie posiadała jednak stałej obsady, a dydaktyka była zlecana przez Radę Wydziału specjalistom oraz pracownikom Politechniki Krakowskiej, kolejno, mgr inż. inż.: Tadeuszowi Kałkowskiemu, Januszowi Wątorskiemu i Jerzemu Schmidtowi. Dnia 1.01.1953 r. został powołany Wydział Budownictwa Przemysłowego na który została przeniesiona Katedra.
Z dniem 1.09.1954 r. kierownictwo Katedry objął mgr inż. Leon Rowiński jako zastępca profesora. Dnia 1.01.1955 r. Katedra zostaje powiększona o Zakład Transportu Przemysłowego w związku z likwidacją Katedry o tej nazwie. Ważnym wydarzeniem w historii rozwoju Katedry było przyłączenie w dniu 1.09.1969 r. Katedry Budownictwa Ogólnego, nad którą od śmierci prof. Władysława Śmiałowskiego w roku 1967 opiekę sprawował prof. Leon Rowinski. Połączone Katedry otrzymały nazwę Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa na Wydziale pod nowa nazwą Budownictwa i Architektury. Kolejne przekształcenie nastąpiło 1.09.1971 r. gdy Katedra została podniesiona do rangi Instytutu Technologii i Organizacji Budownictwa. Kierownictwo tych struktur przez 34 lata pełnił prof. dr inż. Leon Rowiński, aż do dnia 30.09.1988 r. po którym przeszedł na emeryturę.
Po nim, kierownictwo objął prof. dr inż. Jan Mikoś, który kierował Katedrą do dnia 31.08.2000 r.
W tym okresie, z dniem 1.09.1991 r. Instytut TiOB został przemianowany na Katedrę Procesów Budowlanych.
Kolejnym kierownikiem zastał prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski – pełniąc tę funkcję aż do dnia 31.08.2009 r.
Dnia 1.09.2009 r. Katedra Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa została podzielona.
Kontynuację przejęła Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych. Od tego momentu Katedrą kieruje dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. Pol. Śl.
Wyodrębniona Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, powróciła do tradycji instytucji, która istniała od momentu kreowania Wydziału w roku 24.05.1945 do 1969 roku. Kierownikiem jej jest prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych