Pomoc Materialna (2018-2019)

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej - ( czytaj ), oraz zarządzenie JM Rektora w tej sprawie - ( czytaj ), ( czytaj )

Załączniki do regulaminu

 • ( Zał. nr 1 ) ‒ Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
 • ( Zał. nr 2 ) ‒ Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
 • ( Zał. nr 3 ) ‒ Wniosek o przyznanie zapomogi.
 • ( Zał. nr 4 ) ‒ Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 • ( Zał. nr 5 ) ‒ Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • ( Zał. nr 6 ) ‒ Zaświadczenie z urzędu skarbowego dotyczące członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • ( Zał. nr 7 ) ‒ Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • ( Zał. nr 8 ) ‒ Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim.
 • ( Zał. nr 9 ) ‒ Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na kolejny semestr tego samego roku akademickiego.
 • ( Zał. nr 10 ) ‒ Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na kolejny semestr tego samego roku studiów.
 • ( Zał. nr 11 ) ‒ Wezwanie do uzupełnienia dokumentów.
 • ( Zał. nr 12 ) ‒ Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 • ( Zał. nr 13 ) ‒ Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.
 • ( Zał. nr 14 ) ‒ Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na kolejny semestr tego samego roku akademickiego.
 • ( Zał. nr 15 ) ‒ Oświadczenie o dochodzie utraconym.
 • ( Zał. nr 16 ) ‒ Oświadczenie o dochodzie uzyskanym.

Harmonogram wypłat (17/18) - ( czytaj )

Wysokość świadczeń (17/18) - ( czytaj ) (aktualizacja 14.03.2018)

Więcej na stronie - ( czytaj )

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pomoc materialna, wnioski