13 lutego 2018
Zmarła dr inż. Barbara Strycharz

Pani dr inż. Barbara Strycharz ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej o specjalności Budowa dróg i ulic w 1969 r. W latach 1970 – 1972 pracowała w Laboratorium Drogowym Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Krakowie. Po przeniesieniu się na Śląsk, w 1972 r. rozpoczęła pracę na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej, w Zespole Budowy Dróg i Ulic Instytutu Dróg i Mostów. Od 1978 r., po wydzieleniu się Wydziału Budownictwa, dr inż. Barbara Strycharz pracowała kolejno w Instytucie Budowy Dróg, Katedrze Komunikacji Lądowej i Katedrze Dróg i Mostów (po połączeniu się z Katedrą Geotechniki w 2013 r., Katedra Geotechniki i Dróg). Z Wydziałem Budownictwa była związana przez całe swoje życie zawodowe, aż do przejścia na emeryturę w 2011 r.

Pani dr inż. Barbara Strycharz w trakcie swojej pracy na Wydziale Budownictwa była ściśle związana z zespołem „drogowym”, prowadzącym specjalność Budowa Dróg. Wychowanie inżynierów – drogowców było nie tylko celem jej pracy dydaktycznej, którą realizowała z wielkim zaangażowaniem ale po prostu Jej życiową pasją. Wniosła wielki wkład w opracowanie planów studiów dla tej specjalności i sformułowanie sylwetki jej absolwenta, a także w przygotowanie laboratorium drogownictwa. Pod Jej kierunkiem wykonano kilkadziesiąt prac dyplomowych, a Jej wychowankowie pracują zarówno w Zespole Drogowym w Katedrze Geotechniki i Dróg, jak i w wielu jednostkach projektowych, wykonawczych oraz zarządzających siecią drogową w całej Polsce.

Obszar zainteresowań naukowych pani dr inż. Barbary Strycharz dotyczył szerokiego zakresu projektowana, budowy i utrzymania dróg. Rozprawę doktorską pt. „Reologiczne właściwości mas mineralno-bitumicznych w aspekcie wymiarowania nawierzchni drogowych” wykonała w 1982 r. która była wynikiem doświadczeń m.in. zdobytych na stażu odbytym we Francji w Laboratoire Central de ponts et Chossees. W latach 1983 – 1984 pracowała w laboratorium drogowym przy budowie dróg w Libii. W późniejszych latach zajęła się problematyką dróg i autostrad zlokalizowanych na terenach górniczych. Była osobą o dużej aktywności zawodowej, zarówno w środowisku naukowym jak i inżynierskim. Posiadała uprawnienia zawodowe oraz rzeczoznawcy w specjalności drogowej. Brała czynny udział w realizacji prac naukowo-badawczych, była także autorką wielu ekspertyz z zakresu projektowania wzmocnień nawierzchni, w tym dróg na terenach górniczych. Opublikowała ponad 40. prac dotyczących wpływu podziemnej eksploatacji górniczej na drogi kołowe, trwałości nawierzchni drogowych oraz ochrony dróg i autostrad podlegających wpływom górniczym. W latach 2001 – 2005 aktywnie uczestniczyła w pracach Zespołu ds. monitoringu wpływów górniczych na budowany odcinek autostrady A4 miedzy węzłami Mikołowska – Wirek. W 2009 r. koordynowała prace zespołu opracowującego na zlecenie GDDKiA „Zaleceń projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia dróg oraz przystanków komunikacyjnych”. Była członkiem sekcji IK KILiW PAN, SITKomu oraz członkiem komitetów organizacyjno-naukowych wielu krajowych konferencji branżowych.

Pani dr inż. Barbara Strycharz wielokrotnie otrzymywała Nagrody Rektora za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Prowadząc zajęcia z licznych przedmiotów „drogowych” cieszyła się sympatią i uznaniem studentów, którzy doceniali zarówno Jej powszechnie znaną życzliwość, jak i wielką wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Współpracownicy Pani dr inż. Barbary Strycharz zachowają we wdzięcznej pamięci Jej otwartość, chęć spieszenia z pomocą każdemu kto tego potrzebował, zaangażowanie w pracę Zespołu Drogowego, sprawność i konsekwencję w działaniu, a także Jej ciepło, serdeczność i poczucie humoru.

Spoczywaj Basiu w pokoju!

Współpracownicy z Katedry Geotechniki i Dróg

Wiadomość utworzona: 12 lutego 2018 12:51, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 13 lutego 2018 10:43, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa