13 stycznia 2021
Katedra Mechaniki i Mostów zaprasza na seminarium naukowe

Katedra Mechaniki i Mostów zaprasza na seminarium naukowe w dniu 19.01.2021 o godzinie 14:00. W ramach seminarium pan mgr inż. Marcin Jasiński przedstawi tezy swojej rozprawy doktorskiej:

Modelowanie i optymalizacja wybranego typu obiektów mostowych w środowisku BIM

Streszczenie:
Zagadnienia poruszone w pracy są synergią trzech obszarów: metodyki BIM (ang. Building Information Modelling), optymalizacji konstrukcji oraz informatycznej integracji danych. Połączono je w celu wypracowania zalgorytmizowanego podejścia projektowego pozwalającego na dobór rozwiązań konstrukcyjnych płytowo-belkowych mostów i wiaduktów drogowych z betonu sprężonego.

W trakcie prezentacji poruszone zostaną:

  • Założenia i ograniczenia metodyki BIM w kontekście inżynierii mostowej.
  • Klasyfikacja zamierzeń projektowych w infrastrukturze transportowej pod względem rozmiaru i zakresu analiz (w tym przywołanie spektrum algorytmów optymalizacyjnych i sposobów ich integracji z modelami BIM).
  • Budowa i działanie narzędzia dedykowanego optymalizacji przedmiotowego typu obiektów.

Przywoływane narzędzie wykorzystuje parametryczny model BIM jako nośnik informacji o warunkach brzegowych zadania i środowisko analiz kosztowych. Uzupełniono je o szereg modułów, w tym generowania modeli obliczeniowych oraz doboru zbrojenia. Szczególną częścią prezentowanego podejścia jest system doboru sprężenia wykorzystujący algorytm genetyczny i sieć neuronową.

Seminarium odbędzie się zdalnie za pośrednictwem komunikatora ZOOM.

Ryszard Walentyński is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Seminarium mgr inż. Marcin Jasiński
Time: Jan 19, 2021 14:00 Warsaw

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92888248225?pwd=SHJ4Zk1vQloyeXgvUlZjcGswU1ZTdz09

Meeting ID: 928 8824 8225
Passcode: 153237

Wiadomość utworzona: 13 stycznia 2021 10:42, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 13 stycznia 2021 10:51, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa