15 października 2020
Zmarł prof. dr hab. inż. Józef Wranik

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11 października 2020 roku zmarł prof. dr hab. inż. Józef Wranik, absolwent i były wieloletni pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, pracownik Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, profesor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, emerytowany profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Profesor Wranik urodził się 14 grudnia 1938 roku w Raciborzu. Studiował na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studia ukończył w 1962 roku z dyplomem magistra inżyniera budownictwa przemysłowego i ogólnego.

W latach 1974 - 1982 pracował na Politechnice Łódzkiej w Filii w Bielsku-Białej ze stopniem dra hab. inż. Był członkiem Sekcji Mechaniki Konstrukcji przy Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz członkiem Komitetu Naukowego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Powołany na stanowisko docenta od 01.09.1980.

W latach 1980 - 1982 działacz Opozycji, represjonowany za aktywną działalność przeciw dyktaturze komunistycznej, na rzecz niepodleglego Państwa Polskiego i respektowania praw człowieka w PRL. Inicjator i przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Politechnice Łódzkiej Filia w Bielsku-Białej. W związku z prowadzoną działalnością internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie. Zmuszony do opuszczenia Ojczyzny.

Od roku 1985 współpracował jako projektant i inżynier bezpieczeństwa konstrukcji (Prüfingenieur) z wieloma biurami projektowymi w Niemczech, pod koniec jako kierownik działu statyki i planowania nośności konstrukcji, osobiście projektując bądź kierując pracami projektowymi. Od roku 1994 uzyskał prawo do tytułu Inżyniera Doradcy i Rzeczoznawcy na terenie Bawarii.

Jako członek Niemieckiego Towarzystwa Mechaniki i Matematyki Stosowanej GAMM, aktywnie zaangażowany w rozwój polskiej sekcji GAMM, brał czynny udział w konferencjach naukowych w Niemczech i całej Europie, wygłaszając referaty po polsku i po niemiecku.

Wróciwszy do Kraju, od roku 1995 profesor nadzwyczajny Wydziału Budownictwa w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, od 1996 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, (Instytut Budownictwa, Zakład Konstrukcji Budowlanych), emerytowany, nadal prowadził zajęcia do roku 2017, opierając się na swym bogatym międzynarodowym doświadczeniu.

Wybitny specjalista z zakresu mechaniki konstrukcji, pozostawił po sobie obszerny dorobek naukowy w postaci licznych publikacji i skryptów, prowadził obrady naukowe i przewodniczył pracom naukowo-badawczym. Był autorem, bądź współautorem, ponad 50 prac naukowo-badawczych, ponad 30 referatów, ponad 20 publikacji naukowych, ponadto wielu skryptów. Profesor Józef Wranik zmarł 11 października 2020 roku.

Odszedł Człowiek uczciwy i prawy, oddany Nauce, Ojczyźnie i Rodzinie, w każdej chwili swego życia wierny swoim ideałom. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości Polonia Rediviva.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 17 października 2020 roku w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Wiadomość utworzona: 15 października 2020 07:41, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa