22 lipca 2020
Wydział Budownictwa współorganizatorem międzynarodowej konferencji IB2MaC 2020

W dniach 5 – 8 lipca 2020 roku odbywała się w Krakowie 17th International Brick and Block Masonry Conference 17th IB2MaC’2020 (www.17ibmac.com). Konferencje serii IB2MaC są najważniejszymi i najbardziej prestiżowymi konferencjami naukowymi o zasięgu światowym w dziedzinie szeroko rozumianych konstrukcji murowych. Organizowane są co 4 lata w różnych częściach świata. Tym razem, po raz pierwszy konferencja zorganizowana została w Europie Środkowo-Wschodniej przez trzy Politechniki zlokalizowane w południowej części Polski, tj. Politechnikę Śląską, Politechnikę Krakowską i Politechnikę Wrocławską, które stały się głównymi i najbardziej aktywnymi ośrodkami badawczymi w zakresie konstrukcji murowanych w Polsce, co zostało docenione na forum międzynarodowym.

Patronatu honorowego konferencji udzieliły, między innymi, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Rektorzy wszystkich trzech politechnik.

Głównym Przewodniczącym Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego konferencji był prof. dr hab. inż. Jan Kubica z Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Współprzewodniczyli: dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, prof. PK z Politechniki Krakowskiej oraz dr inż. Łukasz Bednarz z Politechniki Wrocławskiej.

Niestety z powodu sytuacji związanej z Covid-19 nie było możliwe zorganizowanie konferencji przy fizycznym udziale uczestników. Na prośbę wielu uczestników postanowiono nie przekładać terminu, ale zorganizować konferencję online, co mimo początkowych obaw, zakończyło się pełnym sukcesem. Referaty były prezentowane w dwóch równoległych ciągach sesji przez trzy dni konferencji. Po każdym referacie była możliwość udziału w dyskusji.

Materiały konferencyjne opublikowano w wydawnictwie BALKEMA w formie monografii eBook zawierającej pełne teksty wykładów i referatów przyjętych do publikacji oraz prezentacji on-line. Obejmują one 4 Keynotes, 7 Semi-keynotes i ponad 120 artykułów technicznych nadesłanych z ponad 30 krajów z sześciu kontynentów, co dowodzi światowego zainteresowania społeczności naukowej proponowanymi tematami. Podczas konferencji zorganizowano specjalne sesje poświęcone ważnym problemom zrównoważonych kompozytów TRM Textile Reinforced Materials), zorganizowanym we współpracy z komitetem RILEM TC IMC oraz problemom dotyczącym naprawy i wzmocnienia murowych ścian wypełniających pracujących w równinie i poza równiną, zorganizowane przy współpracy z partnerami zaangażowanymi w projekt SERA INMASPOL. Dodatkowo, w czwartek 9 lipca br. odbyły się trzy mitingi, w tym dwuczęściowy powiązany z pracami komisji RILEM TC IMC. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie konferencji www.17ibmac.com.

Wiadomość utworzona: 14 lipca 2020 12:26, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 22 lipca 2020 12:07, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa