16 kwietnia 2020
Program „Politechnika przeciw epidemii”

Na subkonto: PL 20 1050 1214 1000 0024 6643 9409 można udzielać wsparcia pieniężnego w ramach programu „Politechnika przeciw epidemii”.

Celem programu jest usprawnienie finansowe prowadzonych na Uczelni prac badawczych w ramach zwalczania COVID-19. Ze środków pozyskanych drogą wolnych datków naukowcy Politechniki Śląskiej będą mogli korzystać przy realizacji działań na rzecz walki z COVID-19, a także w prowadzeniu przedsięwzięć dotyczących innych chorób zakaźnych oraz zminimalizowania konsekwencji stanu epidemii.

Bazując na idei finansowania społecznościowego, Politechnika Śląska utworzyła swego rodzaju przestrzeń dla nowej formy wsparcia. Wpłaty są w pełni dobrowolne i mogą zostać dokonane przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prace nad wnioskami (za pomocą komunikatorów internetowych) będą dokonywane w ramach obrad specjalnej komisji w składzie: JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk (przewodniczący komisji) oraz dr inż. Zygmunt Łukaszczyk (wiceprzewodniczący Rady Uczelni), prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz (przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu), mgr Bożena Janiczek (Zastępca Kwestora ds. Kosztów i Funduszy Międzynarodowych), mgr inż. Katarzyna Turoń (przewodnicząca Samorządu Doktorantów), inż. Edyta Piecuch (przewodnicząca Samorządu Studenckiego).

Zachęcamy do zaangażowania się w inicjatywę Politechniki Śląskiej!

Wiadomość utworzona: 16 kwietnia 2020 09:14, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa