7 kwietnia 2020
Badania okresowe – informacje

Ze względu na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 następują zmiany w sprawie badań okresowych.

W związku z zawieszeniem wykonywania niektórych obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy dotyczących badań okresowych na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), której przepisy dotyczące orzeczeń lekarskich weszły w życie z dniem 31 marca 2020 r. z mocą obowiązującą od 8 marca 2020, następują zmiany:

– pracodawca może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego (badań okresowych); nie dotyczy to badań wstępnych oraz kontrolnych;
– po odwołaniu stanu epidemii pracodawca i pracownik są obowiązani odpowiednio skierować i niezwłocznie wykonać badania okresowe do 60 dni od odwołania stanu epidemii.

Przychodnia Akademicka w Gliwicach jest czynna i badania okresowe mogą być przeprowadzane. W celu uzyskania skierowania na badanie należy kontaktować się z Działem Zasobów Osobowych.

Wiadomość utworzona: 7 kwietnia 2020 12:53, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa