2 kwietnia 2020
Zmiany dotyczące przeprowadzania czynności wyborczych

Następuje zmiana w w terminarzu czynności wyborczych oraz w sposobie ich przeprowadzania.
 
Na podstawie § 102 ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 135, z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 14/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zdalnego prowadzenia posiedzeń organów Uczelni i innych gremiów opiniodawczo-doradczych przy użyciu komunikatorów internetowych oraz przeprowadzania głosowań z użyciem systemu głosowań zdalnych, wszystkie czynności wyborcze przeprowadzane będą za pośrednictwem Internetu. Głosowanie odbędzie się z użyciem systemu głosowań zdalnych zapewniającego odpowiednią autoryzację uprawnionych do głosowania i gwarantującego zachowanie tajności oddania głosu.
 
Ze względu na ograniczenie funkcjonowania podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 następuje również reorganizacja terminarza czynności wyborczych. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami terminów.
 
 

 

Wiadomość utworzona: 2 kwietnia 2020 11:27, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa