27 marca 2020
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca 2020 r.

W związku z dalszymi ograniczeniami w funkcjonowaniu placówek oświatowych oraz wynikającym z tego wyzwaniem dotyczącym zorganizowania opieki dla dzieci w wieku szkolnym został opracowany system działań, dzięki któremu rodzice i opiekunowie będą mogli uzyskać przedłużenie zasiłku na okres dłuższy niż 14 dni. Prezentujemy procedurę, która będzie obowiązywać do czasu wejścia w życie specjalnej ustawy regulującej te kwestie.

Informacja została opracowana na podstawie materiałów, które otrzymaliśmy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Zabrzu.

Na mocy „Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie z 11 marca 2020 r . w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” nastąpiło przedłużenie okresu, w którym z normalnego, dziennego funkcjonowania zostały wyłączone placówki oświatowe, takie jak np. przedszkola i szkoły. Według dokumentu taki stan rzeczy może potrwać do 10 kwietnia. W odpowiedzi na tę niecodzienną sytuację przygotowano specjalne rozwiązania, dzięki którym pracownik opiekujący się dzieckiem może wnioskować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Procedura wnioskowania przewiduje dwie możliwości:

1) Złożenie analogicznego oświadczenia jak wcześniej, a więc wniosku o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki.
Droga wnioskowania pozostaje taka sama, a rozpatrzenie nastąpi po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

2) Wystąpienie o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach – oznacza to, że zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym.
Do jego wypłaty wymagane są dokumenty: m.in. wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A oraz oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły.
Po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 2 marca 2020 r. z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r., takie zgłoszenie będzie traktowane jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oznacza to, że okres przyznanego zasiłku nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Przypominamy, w jaki sposób należy dokonać zgłoszenia na Politechnice Śląskiej:
1. Pracownik składa oświadczenie bezpośredniemu przełożonemu.
2. Przełożony po podpisaniu oświadczenia przesyła je drogą e-mailową na adres rr5-3@polsl.pl.
3. Oryginał należy dostarczyć pocztą wewnętrzną na adres: Dział Zasobów Osobowych – Sekcja Podatków i ZUS ul. Konarskiego 18, pokój 254.

Wiadomość utworzona: 27 marca 2020 09:53, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 27 marca 2020 09:59, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa