18 lutego 2020
Zmarł prof. Zbigniew Mendera

Profesor urodził się w roku 1933 w Zagórzu (obecnie Sosnowiec). Studia ukończył na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej w roku 1956, doktorat uzyskał w roku 1964, habilitację w roku 1970, a tytuł profesora zwyczajnego w roku 1989. Większość życia zawodowego Profesora przypadło na pracę w Katedrze Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa na Politechnice Krakowskiej. Odbył również staże naukowe w Moskwie, Kijowie i Leningradzie w roku 1966 oraz w Udine w roku 1987. Przez 9 lat pracował jako projektant w Biurze Studiów i Projektów Hutnictwa Biprostal. Był wicedyrektorem Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych PK, prodziekanem Wydziału Budownictwa Lądowego PK (1972-75), prorektorem PK do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką (1980-87), kierownikiem Katedry Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa na PK (1987-94), członkiem Senatu PK oraz pracownikiem Zakładu Konstrukcji Metalowych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (2005-2010). Był m. in. członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1997-1999, wiceprezesem krakowskiego oddziału PZITB, członkiem Komitetu Redakcyjnego wydawnictw KILiW PAN: Archives of Civil Engineering, redaktorem zeszytów serii Studia z Zakresu Inżynierii oraz członkiem czynnym The New York Academy of Sciences. Był autorem lub współautorem ok. 220 publikacji naukowych oraz podręczników akademickich i książek, w tym współautorem podręcznika pt. „Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia”, wydanego przez PWN w Warszawie w 2012 roku i napisanego w trakcie pracy na Politechnice Śląskiej. Opracował ponad 230 ekspertyz naukowo-technicznych, był przewodniczącym Specjalnej Komisji powołanej w celu zbadania przyczyn katastrofy budowlanej Hali Wystawowej w Katowicach w 2006 roku. Wypromował ok. 180 inżynierów i pięciu doktorów nauk technicznych. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, szereg nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagroda Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wiadomość utworzona: 17 lutego 2020 08:22, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 18 lutego 2020 11:24, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa