15 listopada 2019
Nabór na IV edycję konkursu na realizację IPS (PBL)

W związku z realizacją projektu "Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje" ogłoszono nabór na IV edycję konkursu na realizację Indywidualnych Programów Studiów (IPS) realizowanych w formie Project Based Learning (PBL).

Edycja ta dedykowana jest dla studentów I stopnia kształcenia, począwszy od 3 semestru studiów i realizowana będzie w semestrze letnim 2019/2020. Opiekunami w projektach mogą być pracownicy naukowo-dydaktyczni bądź dydaktyczni Politechniki Śląskiej.

Tematy projektów zostaną zaprezentowane studentom i innym zainteresowanym osobom na ogólnouczelnianym panelu dyskusyjnym, który odbędzie się we wtorek, 26 listopada 2019 roku, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym, w auli A od godz. 14.00 do ok 15.30. Szczegółowy harmonogram przesyłam Państwu w załączniku.

Obecnie rozpoczyna się rekrutacja studentów oraz opiekunów pomocniczych do ich realizacji. Każdy zespół projektowy będzie się składał z opiekuna głównego, 2 opiekunów pomocniczych, ekspertów z przemysłu oraz 4-6 studentów, którzy w ostatniej fazie konkursu opracują wniosek konkursowy.

PBL, czyli kształcenie zorientowane projektowo, polega za zastąpieniu części zajęć roku akademickiego zajęciami realizującymi interdyscyplinarne projekty związane z ideą Przemysłu 4.0. Projekty będą prowadzone w niewielkich grupach studenckich i każda grupa projektowa będzie dysponowała funduszami na zakup elementów oraz urządzeń umożliwiających kształcenie w ramach PBL.

Więcej informacji o PBL i tematach projektów: https://platforma.polsl.pl/rr/course/view.php?id=4

Załączniki
Harmonogram - ( pobierz )
Ogłoszenie - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 15 listopada 2019 10:45, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa