15 października 2019
Immatrykulacja studentów kierunku ‘budownictwo’

W dniu 9 października 2019 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej miała miejsce uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów na kierunku ‘budownictwo’.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości i przemówienia inauguracyjnego Dziekana Wydziału Budownictwa prof. dr hab. inż. Joanny Bzówki. Następnie głos zabrał pan Prorektor ds. Ogólnych, prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, który w imieniu władz rektorskich życzył powodzenia nowo przyjętym na Wydział Budownictwa studentom. Zasadniczym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów pierwszego roku, którą poprowadził dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ, Prodziekan ds. Kształcenia, Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich. W dalszej części uroczystości miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości: mgr inż. Franciszka BUSZKI – Przewodniczącego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach, dr inż. Ewy KONONOWICZ – ze Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej – ks. Roberta CHUDOBY – Diecezjalnego Duszpasterza Akademickiego, Dyrektora Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Gliwicach oraz pana Kacpra CHROMIAKA – zastępcy Przewodniczącej Samorządu Studenckiego na Wydziale Budownictwa.

Wykład inauguracyjny pt. „O prostowaniu budynków słów kilka …” wygłosił dr hab. inż. Krzysztof Gromysz, prof. PŚ. Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił Chór Politechniki Śląskiej.

Wiadomość utworzona: 15 października 2019 07:53, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 15 października 2019 08:12, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa