11 września 2019
Wieloletnia współpraca spółki SOLBET w Wydziałem Budownictwa

W dniu 27.08.2019 r. w obecności przedstawicieli Zarządu Firmy SOLBET Sp. z o.o. oraz przedstawicieli Katedry Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej i pani Dziekan Wydziału Budownictwa została podpisana umowa o wieloletniej współpracy. Planowane w latach 2019-2023 badania dotyczyć będą w głównej mierze zachowania się ścian obciążonych głównie pionowo, ścian usztywniających, ścian zginanych w płaszczyźnie, a także nadproży i połączeń ścian w jednokondygnacyjnych modelach budynków z żelbetowymi stropami obciążonych doraźnie (pionowo i poziomo), quasidynamicznie (wstrząsem górniczym) oraz deformacjami podłoża gruntowego. Badania tego typu konstrukcji należą w dalszym do nielicznych na świecie, a w skali kraju będą miały charakter pionierski. Uzyskane w ten sposób rezultaty oraz wyniki badań i analiz otrzymane w ramach poprzedniej umowy realizowanej w latach 2013-2019, umożliwią opracowanie wytycznych projektowych i wykonawczych murowanych budynków z ABK i pozwolą na sfinansowanie trzech prac doktorskich kilku prac magisterskich i inżynierskich.

Wiadomość utworzona: 11 września 2019 07:51, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 11 września 2019 07:52, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa