23 maja 2019
Podsumowanie XIX Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa

W dniach 16 - 17 maja 2019 r. w ośrodku „Wilga” w Ustroniu odbyła się XIX Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa. W tym roku konferencja zgromadziła 70 osób z dziesięciu ośrodków z Polski i Republiki Czeskiej. W konferencji wzięło udział między innymi 38 doktorantów oraz 20 promotorów prac doktorskich. Organizatorami konferencji byli doktoranci i absolwenci studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Patronat nad konferencją objęli:

 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej,
 • prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej,
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
 • prof. dr hab. inż. Anna Halicka, Przewodnicząca Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
 • dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO., Przewodniczący Komisji Inżynierii Budowlanej Oddziału PAN w Katowicach,
 • dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK., Przewodniczący Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Opiekunem konferencji był dr hab. inż. Krzysztof Gromysz, prof. Politechniki Śląskiej, pełniący funkcję Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji była dr inż. Karolina Knapik-Jajkiewicz, a członkami mgr inż. Małgorzata Krystek, mgr inż. Aneta Żmij mgr inż. Przemysław Rokitowski oraz mgr inż. Mateusz Smolana.

Konferencja miała na celu:

 • prezentację wyników badań teoretycznych i doświadczalnych uzyskanych w trakcie wykonywania prac doktorskich,
 • zaznajomienie się z tematyką badań podejmowanych przez Doktorantów w różnych ośrodkach, wymianę doświadczeń badawczych oraz wzajemne poznanie się,
 • zorganizowanie dyskusji z udziałem Profesorów, będącej źródłem wielu cennych uwag do zaprezentowanych prac.

Oficjalnymi językami konferencji były polski oraz angielski.

W trakcie konferencji wygłoszono 41 prezentacje, z czego 38 referatów przedstawili doktoranci. Konferencję uświetniły dwa wykłady zaproszonych gości. Pierwszy pt. „Zastosowanie zbrojenia niemetalicznego w konstrukcjach z betonu” został przedstawiony przez dr hab. inż. Renatę Kotynię, prof. Politechniki Krakowskiej. Drugi pt. „Wspomnienie o Włodzimierzu Burzyńskim, profesorze Politechniki Lwowskiej” wygłosił dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. Politechniki Śląskiej. Prezentację przedstawił również sponsor konferencji, Cementownia Górażdże. Prace doktorantów opublikowane zostały w monografii pod redakcją Karoliny Knapik-Jajkiewicz i Krzysztofa Gromysza pt. “Ujęcie aktualnych problemów inżynierii lądowej” wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Konferencję podzielono na pięć sesji tematycznych: „Materiały Budowlane i fizyka budowli”, „Konstrukcje budowlane cz I i cz. II”, „Teoria konstrukcji i mechanika budowli” oraz „Budownictwo komunikacyjne i geotechnika”.

W czasie konferencji doceniono najlepsze prezentacje poprzez przyznanie 5 nagród głównych oraz 5 wyróżnień:

 1. Sesja 1 - Materiały budowlane i fizyka budowli
  • mgr inż. Małgorzata Krystek (Politechnika Śląska) – nagroda główna,
  • mgr inż. Małgorzata Gołaszewska (Politechnika Śląska) – wyróżnienie,
 2. Sesja 2 - Konstrukcje budowlane część I
  • mgr inż. Damian Szczech (Politechnika Łódzka) – nagroda główna,
  • mgr inż. Arkadiusz Bula (Politechnika Śląska) – wyróżnienie,
 3. Sesja 3 - Konstrukcje budowlane część II
  • mgr inż. Mateusz Smolana (Politechnika Śląska) – nagroda główna,
  • mgr inż. Rafał Walczak (Politechnika Krakowska) – wyróżnienie,
 4. Sesja 4 - Teoria konstrukcji i mechanika budowli
  • mgr inż. Mariusz Czabak (Politechnika Opolska) – nagroda główna,
  • mgr inż. Marcin Piątek (Politechnika Łódzka) – wyróżnienie,
 5. Sesja 4 – Budownictwo komunikacyjne i geotechnika
  • mgr inż. Marcin Jasiński (Politechnika Śląska) – nagroda główna,
  • dr inż. Natalia Pietrzak (Politechnika Krakowska) ‒ wyróżnienie.

Nagrody książkowe ufundowało Stowarzyszenie Producentów Cementu a Uczestnictwo zaproszonych gości było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Cementowni „Górażdże”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom XIX Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa za liczne przybycie.

Wiadomość utworzona: 23 maja 2019 14:11, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa