29 marca 2019
Profesor Stanisław MAJEWSKI Honorowym Profesorem Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. Stanisław Majewski urodził się 3 marca 1939 roku w Bielsku Białej. Studia wyższe ukończył w 1961 roku na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej. Bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera został zatrudniony na macierzystym Wydziale, na którym obronił w 1969 roku pracę doktorską pt.: „Zginanie walcowe bezżebrowych płyt warstwowych z rdzeniem podatnym pod obciążeniem doraźnym i długotrwałym”. Praca doktorska została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Tadeusza Hopa. Stopień doktora habilitowanego, Pan profesor Stanisław Majewski uzyskał w roku 1995 na podstawie pozytywnej oceny całokształtu dorobku oraz rozprawy pt.: „Sprężysto-plastyczny model współpracującego układu budynek – podłoże, poddanego wpływom górniczych deformacji terenu”. Za pracę tę uzyskał nagrodę Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tytuł naukowy profesora został Mu nadany w 2004 roku. Obecnie Pan profesor Stanisław Majewski jest profesorem emerytowanym.

W okresie wieloletniej pracy na Politechnice Śląskiej, Pan profesor Stanisław Majewski pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. w latach 1991-1994 był zastępcą dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych, w latach 1996-1999 był prodziekanem ds. Nauki i Organizacji, zaś w latach 1999-2005 był dziekanem Wydziału Budownictwa.

Profesor Stanisław Majewski stworzył swoją szkołę naukową w zakresie modelowania materiałów i konstrukcji. Pod Jego kierunkiem zostało przygotowanych i obronionych 5 prac doktorskich. Pan profesor Stanisław Majewski był recenzentem w 11 przewodach doktorskich i w 1 przewodzie habilitacyjnym. Opiniował również 2 monografie habilitacyjne.

Wybitne osiągnięcia ma Pan profesor Majewski w zakresie organizacji życia akademickiego i technicznego. W obszarze edukacji akademickiej, w jej aspektach merytorycznych i organizacyjnych, miał znaczny udział w modernizacji systemu studiów na Wydziale Budownictwa w ramach projektu TEMPUS. Profesor Majewski uczestniczył również w realizacji naukowych i technicznych projektów międzynarodowych (np. ASIA LINK, REPROCITY), w których pełnił m.in. funkcję koordynatora. W realizację międzynarodowych programów i tematów zaangażowane były ośrodki z 11 krajów europejskich. Powierzenie Panu profesorowi Stanisławowi Majewskiemu wiodącej roli koordynatora świadczy o Jego wysokiej pozycji w skali Europy.

Pan profesor Stanisław Majewski nadal cieszy się zasłużonym autorytetem, ze względu na swój dorobek naukowy, zawodowy, dydaktyczny i organizacyjny, dzięki któremu Wydział Budownictwa i cała Uczelnia zyskały na prestiżu w skali krajowej i międzynarodowej.

Uchwała nr 16/2019 Senatu Politechniki Śląskiej

Wiadomość utworzona: 29 marca 2019 07:51, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 29 marca 2019 07:52, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa