12 marca 2019
Wykład otwarty w ramach cyklicznych prelekcji "SPOTKANIA Z PRZEMYSŁEM"

Zapraszam Państwa na wykład prezentujący polskie oprogramowanie ArCADia BIM firmy ArCADiasoft.

Wykład: Prezentacja oprogramowania ArCADia BIM Czwartek; 14 marzec 2019, 10:15 - 11:50, aula 309.

Zakres wykładu:
Zaprezentowany zostanie sposób wyznaczania kolizji między elementami budynku oraz komunikacja z aplikacjami zewnętrznymi: zarówno z innymi systemami BIM, jak i z programami kalkulacyjnymi, kosztorysowymi czy do edycji tekstu.

Omówione zostaną poniższe zagadnienia:

 • Rozwiązania systemu wspomagającego projektowanie w aspekcie szczegółowości elementów projektu.
 • Przykłady inwestycji w terenie zewnętrznym, budynek wraz z instalacjami oraz konkretny projektowany element, np. płyta żelbetowa.
 • Opis procesu projektowego BIM na przykładzie systemu ArCADia. Koncepcja architektoniczna, praca branżystów, poprawki i analizy.
 • Wersja finalna całego modelu budynku sporządzona przez koordynatora inwestycji dla Inwestora.
 • Prezentacja ArCADii-ARCHITEKTURY – tworzenie modelu budynku BIM poprzez wprowadzanie obiektowych elementów konstrukcyjnych, uzupełnianie projektu trójwymiarowymi obiektami wyposażenia. Opisywanie i wymiarowanie rzutów, zadawanie przekrojów. Komunikacja z programem konstrukcyjnym R3D3-Rama 3D.
 • Zestawienia wprowadzonych elementów i materiałów.
 • Rozpoczęcie pracy projektanta instalacji sanitarnych na rzucie architektonicznym wykonanym zgodnie z technologią BIM.
 • Projektowanie punktów czerpalnych, odpływów i tras rurociągów oraz innych urządzeń w modelu parametrycznym budynku.
 • Dobory urządzeń i rurociągów instalacji wraz z odpowiednimi obliczeniami i sprawdzeniami.
 • Współpraca z innymi programami, m.in. Word, Excel, Revit, Ceninwest, ArCADia-TERMO, za pomocą formatów IFC, RTF i CSV.
 • Porównywanie projektów na różnych etapach ich tworzenia. Zasada działania porównywarki na konkretnym przykładzie: Budynek został zaprojektowany przez architekta (wersja 1) i przekazany branżystom w celu uzbrojenia go w niezbędne urządzenia. W trakcie projektowania instalacji projekt architektoniczny ulega zmianom. Porównanie dokumentów ma na celu wykrycie zmian wprowadzonych przez architekta. Interpretacja wyników porównania na rzucie, na widoku 3D, przy użyciu listy wyników.
 • Scalanie projektów wielu branż w jeden model budynku.
 • Zasady scalania i praktyczne wykorzystanie m.in. poprzez przeprowadzenie wykrywania kolizji między elementami budynku.

http://www.arcadiasoft.pl/

Gospodarz spotkania:
dr hab. inż. Tomasz Ponikiewski, prof. nzw w Pol. Śl.
Prodziekan ds. Nauki i Organizacji

Wiadomość utworzona: 12 marca 2019 14:51, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa