4 marca 2019
Podsumowanie Olimpiady Budowlanej na Wydziale Budownictwa

W dniu 2 marca 2019 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej odbył się śląski etap 32 Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Uczestnicy Olimpiady przybywali na Wydział już od godziny 7:30. W hallu Wydziału gości witali przedstawiciele Samorządu Studenckiego Wydziału Budownictwa i Studenckiego Koła Naukowego Future Structural Analyses. O godz. 8:45 w auli 118 Olimpiada została uroczyście otwarta przez dr hab. inż. Tomasza Trawińskiego Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Joannę Bzówkę Dziekan Wydziału Budownictwa i mgr Annę Hylę Przewodniczącą Śląskiego Komitetu Okręgowego OWiUB i od tego momentu 76-osobowa grupa, uczennic i uczniów z 21 śląskich szkół technicznych była gotowa na zmierzenie się z pytaniami i zadaniami konkursowymi. W salach w których odbywała się Olimpiada wraz z przedstawicielami jury na uczestników czekały pamiątkowe upominki politechniczne, nie zabraklo również pytań konkursowych, które dotarły na Wydział Budownictwa w zalakowanych kopertach z Warszawy. W czasie kiedy uczennice i uczniowie rozwiązywali olimpijskie zadania budowlane, ich opiekunowie spotkali się w sali Rady Wydziału z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. inż. Tomaszem Trawińskim, Dziekan Wydziału Budownictwa prof. dr hab. inż. Joanną Bzówką, Prodziekanami Wydziału Budownictwa - dr hab. inż. Mariuszem Jaśniokiem i dr inż. Tomaszem Jaśniokiem oraz z przedstawicielami pracowników Wydziału Budownictwa. W trakcie spotkania jego uczestnicy wysłuchali dwóch niezwykle interesujących wykładów - dr inż. Beaty Wilk-Słomki i dr inż. Janusza Beloka o "Budownictwie w dobie zmian klimatycznych" oraz dr inż. Macieja Ochmańskiego, który zaprezentował "Nowoczesne metody projektowania konstrukcji podziemnych". "Nową przestrzeń Gliwic", jaką jest dzielnica akademicka, opiekunowie olimpijczyków poznali podczas spaceru przygotowanego przez dr inż. arch. Monikę Srokę-Bizoń, a z laboratoryjnym potencjałem badawczym Wydziału Budownictwa zapoznali się w trakcie wizyty w Laboratorium, którą przygotował dla nich dr hab. inz. Radosław Jasiński wraz z pracownikami Wydziału. O godzinie 14:00 zmagania olimpijczyków się zakończyły, uczestnicy Olimpiady żegnani przez studentów i pracowników Wydziału Budownictwa opuścili Wydział, do pracy przystąpiło Jury konkursowe, które pod przewodnictwem dr inż. Piotra Szczepaniaka, pracownika Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, sprawdzało prace i przesyłało drogą mailową wyniki do Komitetu Głównego Olimpiady. Wraz z zakończeniem o godzinie 20:00 pracy jury, zakończył się tegoroczny śląski etap 32 Ogólnopolskiej Olimiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na Wydziale Budownictwa.

Idea Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych zrodziła się na Politechnice Śląskiej w latach 70-tych XX wieku, 2 marca 2019 r., po latach śląski etap Olimpiady wrócił na Politechnikę Śląską.

Mamy nadzieję, że wizyta na Politechnice Śląskiej była dla uczestników Olimpiady wspaniałym przeżyciem i że wrócą do nas jako studentki i studenci Wydziału Budownictwa.
Wiadomość utworzona: 4 marca 2019 07:27, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 4 marca 2019 07:28, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa