13 grudnia 2018
Bezpłatne szkolenia dla studentów

W związku z realizacją projektu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, pn. „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje” został ogłoszony nabór na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe, w tym na szkolenia certyfikowane. Szkolenia są dedykowane dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kształcenia, począwszy od 5 semestru studiów oraz dla wszystkich studentów II stopnia studiów stacjonarnych. Uruchomienie każdego kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników. Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się mailowo na adres: dawid.gacki@polsl.pl z podaniem imienia, nazwiska, kierunku studiów, semestru, grupy i nazwy wybranego kursu. Szczegółowe informacje na temat oferty kursów znajdują się w załącznikach.

Materiały:

Wiadomość utworzona: 13 grudnia 2018 14:39, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa