15 listopada 2018
Godziny rektorskie (19.11)

ZARZĄDZENIE NR 119/2018
REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie godzin rektorskich

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się w dniu 19 listopada br. od godziny 13:00 godziny rektorskie w celu umożliwienia wspólnocie Uczelni udziału w obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości „Politechnika Śląska dla Niepodległej”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor PŚ: A. Mężyk

Dokument - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 15 listopada 2018 08:32, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa