27 listopada 2018
Instrukcja szkolenia BHP studentów rozpoczynających naukę w Politechnice Śląskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 1. Szkolenie BHP opracowane jest w formie kursu dydaktycznego udostępnionego za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji.
 2. Studenci zobowiązani są do zapoznania się materiałami umieszczonymi na platformie.
 3. Aby zapoznać się z treścią szkolenia i rozwiązać quiz należy wejść na stronę: http://platforma.polsl.pl/rr3/
 4. Zalogowanie się studenta na Platformę będzie możliwe przez posłużenie się hasłem do poczty elektronicznej w domenie @student.polsl.pl
 5. Podczas pierwszego logowania będzie założone konto dla danego studenta na Platformie Zdalnej Edukacji.
 6. Student będzie korzystał z klucza dostępu nadanego przez Inspektorat BHP (zał.1).
 7. Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test, w którym pytania dla każdego studenta są ułożone w przypadkowej kolejności.
 8. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 50 % prawidłowych odpowiedzi i będzie to podstawą zaliczenia. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system.
 9. Jeśli student nie zaliczy testu przy pierwszym podejściu przysługują mu trzy dodatkowe podejścia.
 10. Informacja o zaliczeniu przez studenta szkolenia BHP zostanie przesłana do odpowiedniego Dziekanatu w formie listy.
 11. Harmonogram szkolenia dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym 2018/2019:
  1. zalogowanie się na Platformie Zdalnej Edukacji od 5 listopada 2018 r.;
  2. rozwiązanie testu od 5 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.;
  3. po zaliczeniu testu informacja o zaliczeniu zostanie przesłana do Dziekanatów do dnia 28.02.2018 r.
 12. Harmonogram szkolenia dla studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim 2018/2019:
  1. zalogowanie się na Platformie Zdalnej Edukacji od 4 marca 2019 r.;
  2. rozwiązanie testu od 4 marca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r.;
  3. po zaliczeniu testu informacja o zaliczeniu zostanie przesłana do Dziekanatów do dnia 7 lipca 2019 r.

Uwaga!!!

 • Kursem dydaktycznym udostępnionym na Platformie Zdalnej Edukacji zarządza administrator kursu.
 • Administrator kursu nadzoruje działania uczestników kursu oraz zapewnia im pomoc techniczną i merytoryczną.
 • Zakres obowiązków i uprawnień administratora kursu określony jest w Regulaminie Platformy Zdalnej Edukacji.

Hasła dostępu

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW Hasło dostępu
RB BUDOWNICTWO 2018bhp#B1
BUDOWNICTWO PODZIEMNE 2018bhp#B2
CIVIL ENGINEERING 2018bhp#B3

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW Hasło dostępu
RB BUDOWNICTWO 2018bhp#B4
CIVIL ENGINEERING 2018bhp#B5

Studia niestacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW Hasło dostępu
RB BUDOWNICTWO 2018bhp#B6

Studia niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW Hasło dostępu
RB BUDOWNICTWO 2018bhp#B7

Wiadomość utworzona: 26 października 2018 09:46, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 27 listopada 2018 11:38, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa