15 października 2018
Uroczysta Immatrykulacja Studentów Wydziału Budownictwa

W dniu 10 października 2018 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się uroczysta Immatrykulacja studentów pierwszego roku Wydziału Budownictwa.

Uroczystość prowadziła pani Dziekan Wydziału Budownictwa prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, która po przywitaniu uczestników wygłosiła przemówienie inauguracyjne.

Ślubowanie studentów poprowadził Prodziekan ds. Dydaktyki dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ. Następnie wystąpili zaproszeni goście: mgr inż. Roman Karwowski (przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa), doc. dr inż. Stefan Mercik (Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej), ks. Robert Chudoba (Diecezjalny Duszpasterz Akademicki, Dyrektor Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Gliwicach) oraz inż. Rafał Świaczny (przewodniczący Samorządu Studenckiego na Wydziale Budownictwa).

W kolejnym punkcie uroczystości wystąpił dr hab. inż. Radosław Jasiński wygłaszając wykład inauguracyjny pt. „Od Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego do Wydziału Budownictwa, czyli spacer inżynierski w przestrzeni i w czasie”. Po wykładzie głos zabrał obecny na Immatrykulacji Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, odczytując list od Rektora prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Politechniki Śląskiej, który na zakończenie uświetnił wydarzenie krótkim koncertem.

Wiadomość utworzona: 15 października 2018 07:33, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa