30 sierpnia 2018
Zmarł dr inż. Krzysztof Fligier

Urodził się 28 lutego 1940 r. w Sarnakach.

Studia na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej ukończył w 1963 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała Mu w 1972 r. Rada Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej.

Pracę na Politechnice Śląskiej na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego na stanowisku asystenta podjął w 1963 r. w ówczesnej Katedrze Organizacji i Mechanizacji Budowy. Rok później został awansowany na starszego asystenta, a w 1971 r. na adiunkta.

Równolegle z pracą na Uczelni dr K. Fligier od r. 1958 pracował w „Miastoprojekcie” Gliwice, a od 1973 r. w Zakładzie Projektowania Technologicznego Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w charakterze projektanta, inżyniera budowy i konsultanta. W zakresie pracy dydaktycznej prowadził zajęcia dydaktyczne we wszelkich ich formach: wykłady, ćwiczenia, seminaria magisterskie, prace dyplomowe na Wydziale Budownictwa i na Wydziale Architektury z technologii robót budowlanych.

Dr K. Fligier wielokrotnie brał udział w pracach Komisji Rady Wydziału, opracowując usprawniające plany i programy studiów. Do ważniejszych dokonań K. Fligiera należy zaliczyć m.in.: rozpoczęcie prac nad modernizacją i doskonaleniem planów i programów studiów, uzyskanie aprobaty Ministerstwa na zwiększenie samodzielności i odpowiedzialności Uczelni w zakresie tworzenia planów i programów studiów i inne. W okresach od 1978 r.- do 1981 aktywnie pracował w Kierownictwie Uczelni jako zastępca prorektora ds. Ośrodka Gliwickiego Politechniki Śląskiej, a w r. akad. 1980 / 81 jako zastępca prorektora ds. nauczania i kadry naukowo- dydaktycznej.

W dorobku opublikowanym przez dr inż. K. Fligiera jest: 52 pozycje opracowań indywidualnych ( większość) i współautorskich, w tym skrypt o charakterze monografii oraz artykuły naukowe i referaty na konferencje krajowe i zagraniczne.

Dr inż.K. Fligier był także twórcą i współtwórcą 8 patentów i wzorów użytkowych.

Praca dra K.Fligiera nagrodzona została: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Złotą Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, Odznaką Honorową Zasłużonemu w Rozwoju Politechniki Śląskiej.

Opracował: prof. Leon Rowiński

Wiadomość utworzona: 29 sierpnia 2018 08:50, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 30 sierpnia 2018 09:00, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa